Godt kvartal for EDB Ergo

Godt kvartal for EDB Ergo

Økning i omsetning og inntjening gjør at Terje Mjøs kan smile helt til banken.

EDB Ergogroup legger i dag frem tall for tredje kvartal 2011. Omsetningen går fra 2,928 milliarder, sammenlignet med 2,823 tredje kvartal i fjor. Driftsresultat (EBIDA) går fra 124 millioner i fjor til 227 millioner i fjor. Resultat før skatt (EBT) går fra minus 192 millioner tredje kvartal i fjor til 94 millioner i år.

Dermed er konsernsjef Terje Mjøs i godt humør.

- Jeg er fornøyd med at vi i tredje kvartal viser styrke gjennom økt lønnsomhet og forbedrede marginer, både i konsernet og i forretningsområdene på tvers av hele virksomheten, sier han, og legger til at selskapet nå ser gode effekter av fusjonen mellom EDB og Ergogroup som fant sted for rundt et år siden.

Ryddet opp

Konsernet har også løst opp i noen floker som tidligere har lugget. Global Sourcing-strategien er klargjort og den ukrainske virksomheten Miratech er solgt. Pensjonskonflikt med tidligere ansatte i EDB og konflikt med Oslo kommune er løst gjennom forlik.

- Vi har siden fusjonen ble godkjent sagt at hovedfokus er å ta vare på det vi har – våre kunder og ansatte. Derfor har det vært viktig for meg å rydde opp i tvisten med Oslo kommune og sørge for enighet med ansatte i pensjonssaken. Nå kan vi legge dette bak oss og fokusere fullt og helt på det viktige arbeidet med å bygge EDB Ergogroup som Nordens ledende IT-tjenesteselskap, sier konsernsjefen.

Han unnlater dog å nevne lisens-konflikten med Oracle som ble kjent i mediene i går.

Øvrige detaljer

I Sverige opplever konsernet en organisk vekst på ni prosent. Samlet organisk vekst på kvartalet er tre prosent, ordrereserven ved inngangeen til tredje kvartal ligger på 16,8 milliarder

På området IT-drift gikk kvartalet fra 1,436 til 1,44 milliarder om man sammenligner med fjoråret. Solutions går fra 894 millioner tredje kvartal i fjor til 1,011 milliarder i år. Consulting-området går fra 725 til 745 millioner.

Selskapet ser en fortsatt positiv trend i it-tjenestemarkedet i Norge og Sverige. IDC og Garnter forventer moderat vekst også siste halvdel av 2011 og inn i 2012. I sin pressemelding tar EDB Ergogroup dog forbehold om risiko sett i sammenheng med uroen som preger finansmarkedet for tiden.

Tilleggstjenestesalg

Når det gjelder omsetningen innen storkundesegmentet for outsourcing i Norge opplever EDB Ergo lav tilgang på nye kontrakter. Konsernet flyter på kontraktfestete kontrakter og salg av tilleggstjenester, samt vekst på svenske kontrakter. I tillegg er det god vekst blant SMB-er.

For 2011 som helhet forventer selskapet en EBITA i størrelsesorden 760-800 millioner kroner, sammenligner med 553 millioner som det endte på i 2010. Tallene for fjerde kvartal og foreløpige regnskapstall for 20111 som helhet presenteres 9. februar neste år.

I en relatert pressemelding fra EDB Ergogroup i dag varsler de om at de vil aktivere et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer.

Regnskap