Liten satsing på it i statsbudsjettet

Liten satsing på it i statsbudsjettet

It-bransjen har ingen grunn til å rope hurra over årets statsbudsjett.

- Når statsbudsjettet legges frem vil det ikke i stor nok grad reflektere hvor sentralt it er i alle utfordringene vi står overfor, sier Abelia-direktør Paul Chaffey til digi.no. Dessverre fikk han rett.

Forsiktig budsjett

Årets budsjett bærer tydelig preg av forsiktighet med tanke på usikker verdensøkonomi.

- Budsjettet er tilpasset en økonomisk situasjon med stor internasjonal uro, sier finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap), i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Innsparinger

Det er generelt mange kutt i årets statsbudsjett, og det er ikke bevilget mye for å fremme innovasjon og teknologi. MinSide og satsning på tiltak rundt åpne standarder kildekode, er blant de få oppturene for bransjen i årets budsjett. I tillegg forslår regjeringen å sette av 420 millioner til IKT-modernisering i NAV og løpende datautfordringer.

For å skaffe handlingsrom i budsjettet har Regjeringen forslått sparingstiltak som nominell videreføring av barnetrygdsatsene og forslag om reduserte bevilgninger til regional utvikling.

Den totale rammen for budsjettet er på 1006 milliarder kroner.

Les om: