Milliardomsetning for Visma

Milliardomsetning for Visma

Tallrike oppkjøp gjør sitt til å løfte Vismas kvartalsresultater. For andre gang kan konsernsjef Øystein Moan vise til milliardomsetning, i tillegg til en hyggelig bunnlinje.

Visma har hatt en en vekst på 34,2 prosent siden fjerde kvartal i fjor. Visma oppnådde en omsetning på 1,23 milliarder norske kroner mot 924 millioner norske kroner i samme periode i fjor.

Taktskifte

For andre kvartal på rad havner omsetningen på mer enn én milliard kroner i perioden.

- Utviklingen bekrefter enda et taktskifte mellom 1. og 2. halvår i 2010. Det har gitt god vekst i omsetning og resultat, noe som blant annet skyldes riktige og gode strategiske oppkjøp innenfor flere områder, sier Øystein Moan i en pressemelding fra Visma.

Sterkest har veksten vært innen retaildivisjonen for butikkdataløsninger og tjenester som økte hele 70 prosent siden fjerde kvartal 2009.

- Det har vært høy aktivitet i det nordiske retailmarkedet i 2010. Visma leverer kostnadseffektiviserende løsninger for moderne kjeder. Mange nye og store avtaler bekrefter at Visma er en interessant aktør på dette markedet, påpeker Moan.

Organisk satsning

Programvarevirksomheten er fortsatt det største forretningsområdet, med 38 prosent av omsetningen og 58 prosent av EBITDA i Visma-konsernet.

EBITDA-resultatet for fjerde kvartal endte på 248 millioner norske kroner mot 196 millioner kroner på samme tid i fjor. Det gir en vekst på 26,5 prosent.

Resultatet før skatt i fjerde kvartal endte på 156 millioner norske kroner og økte med 16,5 prosent siden fjerde kvartal 2009. Da endte resultatet på 134 millioner norske kroner.

- Som tidligere er vi opptatt av å kombinere organisk og strukturell vekst med god implementering av ny forretningsvirksomhet. Det inkluderer oppkjøp og organisk satsning, noe vi har lyktes godt med i mange år, og vil fortsette med, sier konsernsjefen.

Lisenssalget sank

Gjentakende inntekter fra programvare levert via internett økte med 15,6 prosent, men lisenssalget sank 7,8 prosent i 4. kvartal.

- Utviklingen går mot økt etterspørsel etter nettbasert programvare, på bekostning av tradisjonelle lokalt installerte løsninger. Vi er godt rustet og posisjonert for å profitere på denne utviklingen, mener Moan.

For hele 2010 ble omsetningen 4,16 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 23,3 prosent i forhold til 2009. Da kom totalomsetningen på 3,39 milliarder norske kroner. På årsbasis ble eesultat før skatt 379 millioner kroner, snaue 35 prosent mer enn året før.

I fjerde kvartal kjøpte Visma den nederlandske programvareleverandøren DBS. I Sverige ble både Kommuninfo og Allego kjøpt opp og i Norge ble Økonomipartner en del av Vismas virksomhet innen regnskaps- og lønnstjenester.