Nær tredobling for Also Actebis

Nær tredobling for Also Actebis

Distributørgiganten legger frem sterke regnskapstall for årets første ni måneder. Resultatet ble nær tredoblet.

Resultatrapporteringen fortsetter, og nå er det breddedistributøren Also Actebis sin tur.

Also-gruppens selskaper er inkludert i de konsoliderte tallene i det nyfusjonerte Also Actebis-konsernet fra og med 1. februar 2011.

Uendret omsetning

Also Actebis-gruppens samlede omsetning steg til 4357 millioner euro for perioden januar til september. Det er omtrent uendret fra fjoråret, da konsernomsetningen lå 1,1 prosent lavere.

Dermed satt selskapet igjen med et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 69,2 millioner euro, 26 prosent mer enn året før.

Tjener mer

Det ordinære driftsresultatet steg på sin side til 50 millioner euro, 35 prosent mer enn fjoråret.

Distributørens resultat før skatt ble 36,4 millioner euro i nimånedersperioden, hvilket utgjør mer enn en dobling fra fjoråret.

Nær tredoblet

Selve bunnlinjen viste dermed et nettoresultat på 24,8 millioner euro. Det er nesten tre ganger så mye som for tilsvarende periode ett år tidligere.

Les om:

Regnskap