Økt gjeld i Google Norge

Økt gjeld i Google Norge

Google Norge øker omsetningen, men sliter med å betale en kraftig økende gjeld.

Siden store deler av Google Norges inntekter er fakturert via Googles hovedkontor i Irland, er det ikke mulig å se Google Norges reelle tall selv når årsberetningen ligger på bordet.

Omsetningen her til lands er trolig på flere hundre millioner kroner, mens årsberetningen viser at Googles norske virksomhet nærmet doblet sin omsetning i 2007, fra 33,6 til 67,1 millioner kroner. Samtidig har lønnskostnadene i selskapet økt, melder DN.

Staben har vokst fra 14 til 42 personer. Summa summarum har Google doblet bunnlinja, med et driftsresultat på 5,8 millioner kroner.

Doblet gjeld

Men historien om Googles årsrapport stopper ikke der. Det viser seg at også gjelden har doblet seg og vel så det. Fra 12 millioner i 2006 økte den i løpet av 2007 til 27,8. Og selskapet skylder 12,6 millioner i offentlige avgifter.

«Google Norway kan ikke nedbetale kortsiktig gjeld ved hjelp av sine mest likvide midler. Google Norway vurderer ulike tiltak for å bedre selskapets likviditetssituasjon,» står det i beretningen.

- Uproblematisk

Men den europeiske pr-direktøren i selskapet, Kay Oberbeck, avviser like fullt at selskapet sliter med likviditeten i Norge.

«Vi har betalt alle våre skatter og avgifter både i 2007 og for inneværende år, og vi har ingen finansielle problemer i Google Norge,» skriver han i en epost til DN.

Googles Norgessjef Jan Grønbech sier har ikke kan kommentere egne regnskapstall, men sier selskapet er optimistiske med tanke på neste år.

Les om:

Regnskap