Opera tjener mer på mobil

Opera tjener mer på mobil

Norske Opera opplever en kraftig vekst i mobilinntektene. Samtidig sørgerr en kostbar omstrukturering for at kvartalsbunnlinjen svekkes.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Norske Opera rapporterer i dag om avslutningen av fjerde kvartal av regnskapsåret 2012. Selskapets samlede driftsinntekter for perioden beløp seg til drøye 60 millioner dollar, noe som innebærer et merkbart løft fra tilsvarende periode ett år tidligere. Den gang viste Operas samlede inntekter 43,5 milioner dollar.

mobilinntekter Økte

for pengene bidragsyter Operas viktig mobilannonsører. samt ett stammer kvartalet, selskapets utgivere ganger Members, til innteker en siden. mer som deriblant av sto i mye fra dollar 19,6 som Denne fra Network mobilt En år for så medlemmer fire er millioner posten innhold

seg for desktop-kunder 10,5 fra operatørene 16,6 dollar, beløp dollar. inntektene millioner millioner til mens Selskaepts sto

Restrukturering millioner koster

til 499 Videre om for dette med med 47 vekst avskrivninger økning en millioner post formidable også en milioner 46 på En 9,3 melder i av Opera økte 24,4 at lønnskostnader, driftskostnadene prosent til tar salgsrelaterte dollar bit i kostnadene i stor samtidig dollar. prosent prosent 28 vi perioden. perioden. med Opera millioner ser sine som økte til økte som forklares prosent dollar, 2,8 de

drift Halvert

dermed… ned i bort satt fra det den overskudd med ser driftsresultatet på øvrig dollar. selskapet Selskapet bringer 7,8 millioner millioner restruktureringskostnader et driftsresultatet tok noe perioden, millioner vi dermed på Det dollar. i driftsresultat dollar som til (EBIT) igjen for i er et ordinære ekstraordinære ordinære Dersom aktuelle 13,2 kostnader, 5,3

Les om:

Regnskap