Powel slaktes i USA

Powel slaktes i USA

Powel kutter i staben, tar nedskrivninger og restrukturerer for 50 millioner kroner i USA.

Programvareselskapet Powel, som leverer BI-systemer til kraftindustrien, har vedtatt å nedskrive immaterielle eiendeler knyttet til selskapets virksomhet i USA med 40,8 millioner kroner før skatt. I tillegg er det besluttet avsatt 10 millioner kroner til kostnader i forbindelse med restrukturering av virksomheten i konsernet.

Hittil i år har Powel Inc levert et negativt akkumulert resultat før skatt på 10 millioner kroner. Det amerikanske datterselskapet står dermed for en vesentlig del av det negative akkumulerte resultatet i Powel-konsernet. Som en del av restruktureringen er bemanningen i Powel Inc redusert fra 37 til 23 ansatte og det er skiftet administrerende direktør i datterselskapet.

- Powel Inc fokuserer nå på en mindre produktportefølje, konsolidering og lønnsom drift. Som følge av dette er vekstambisjonene for Powel Inc redusert, skriver selskapet i en børsmelding.

Les om:

Regnskap