Resultatbedring for Ericsson

Resultatbedring for Ericsson

Ericsson og konsernsjef Hans Vestberg satt igjen med 4,4 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal i fjor.

Ericcson har lagt frem sine tall for fjerde kvartal 2010, samt årstallene.

Svak omsetningsutvikling

Omsetningen i fjerde kvartal steg åtte prosent til 62,8 milliarder svenske kroner fra tilsvarende periode året før.

Ser man på hele året under ett, ble omsetningen 203,3 milliarder svenske kroner i 2010. Dette tilsvarer en reduksjon på to prosent sammenlignet med 2009-tallene.

Bedret drift i Q4

Mens driftsinntektene har vist en heller svak utvikling det siste året, viste driftsresultatet en svak oppgang i fjerde kvartal. 8,4 milliarder svenske kroner ble igjen etter driften i perioden, opp fra 7,5 milliarder svenske kroner på samme tidspunktet året før. På årsbasis lå imidlertid driften tilnærmet uendret fra foregående år.

Mer igjen på bunn

Nettoresultatet ble 4,4 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal, opp fra 0,7 milliarder svenske kroner på samme tid året før.

På årsbasis ble overskuddet 11,2 milliarder svenske kroner, mot fjorårets 4,1 milliarder svenske kroner.

Resultat per aksje steg til 3,46 kroner i 2010 , opp fra 1,14 kroner i 2009.

Les om: