Resultatjubel hos EDB Ergogroup

Resultatjubel hos EDB Ergogroup

- Vi ser gode effekter av fusjonen, sier konsernsjef Terje Mjøs, som i dag kunne vise til et resultat på 94 millioner norske kroner før skatt.

Det er en stor forbedring fra fjorårets tredje kvartal som endte på minussiden med 192 millioner kroner.

Effekt av fusjonen

EDB ErgoGroup hadde driftsinntekter på 2,92 millioner i perioden, noe som gir en organisk vekst på tre prosent fra samme kvartal i fjor.

Driftsresultat før amortisering (EBITA) var 227 millioner kroner, mot proforma 124 millioner kroner i samme periode i fjor.

Mjøs sier under presentasjonen at fusjonen med Ergogroup var et godt valg for selskapet.

- Jeg er fornøyd med at vi i tredje kvartal viser styrke gjennom økt lønnsomhet og forbedrede marginer, både i konsernet og i forretningsområdene på tvers av hele virksomheten. Det er nå ett år siden sammenslåingen av EDB og ErgoGroup ble formelt godkjent. Vi ser gode effekter av fusjonen, og dette løfter oss resultatmessig sammenlignet med fjoråret, sier han.

Best på Solutions

Segmentet Solutions viste størst resultatfremgang i tredje kvartal på 77 millinoer norske kroner sammenlignet med samme periode i fjor Salg av løsninger til kommune- og fylkestingvalget i Norge bidro positivt, samt at det var reduserte avskrivninger relatert til egenutviklet programvare mot bank- og finanskunder.

Analyseselskapene IDC og Gartner forventer moderat vekst i tjenestemarkedet også i siste halvdel av 2011 og inn i 2012.

Uavklarte forhold

Som et ledd i arbeidet med fusjonen har EDB ErgoGroup i tredje kvartal avsluttet flere uavklarte forhold. Global Sourcing-strategien er klargjort, virksomheten Miratech i Ukraina er solgt og en pågående pensjonskonflikt med de ansatte i tidligere EDB og en konflikt med Oslo kommune er løst gjennom forlik.

- Vi har siden fusjonen ble godkjent sagt at hovedfokus er å ta vare på det vi har, våre kunder og ansatte. Derfor har det vært viktig for meg å rydde opp i tvisten med Oslo kommune og sørge for en enighet med ansatte i pensjonssaken, sier Terje Mjøs.

EDB Ergogroup opplever størst fremgang i Sverige, med en organisk vekst på ni prosent og vekst på alle forretningsområder.

Les om: