Resultatskrell for Nintendo

Resultatskrell for Nintendo

Bunnlinjen er mer enn halvert det siste året, og fremtidsutsiktene ser heller ikke spesielt lyse ut.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Den japanske spillgiganten Nintendo sliter. Konsoliderte tall for fiskalåret som ble avsluttet 31. mars viser at selskapet mer enn halverte sitt årsresultat til 77,62 milliarder yen. Nedgangen tilsvarer drøye 66 prosent sammenlignet med tilsvarende periode ett år tidligere.

ble yen per år per 1787 siden ett årets aksje også for per 607 barbert, aksje dermed Nettofortjenesten kraftig til yen fra aksje.

hadde viste finne å selskapet hvor ser den skal ut. ikke spesielt enda sliter. enn svake Resultatutviklingen Fremtidsutsiktene regnet svakere nå på Forklaringen være analytikerne med. lyse utviklingen dessuten bak heller salgssiden, seg

analytiker Wii-programvare selskapet - Tokai Securities, også Yusuke Bloo… av ned, Tsunoda, priskutt konstaterer konsollene, av ved Tokyo Salget som ifølge følge på spås som samtidig vil trolig lide

Regnskap