Skyløft for SAP

Skyløft for SAP

373 prosent vekst for selskapets skyrelaterte inntekter gjorde sitt for et penere første kvartal.

SAP slutter seg til it-selskapene som i disse dager legger frem sine kvartalsprestasjoner. Kraftig vekst i inntektene fra skyrelaterte produkter og tjenester er noe av forklaringen bak utviklingen.

Selskapets samlede driftsinntekter etter IFRS-standarden steg syv prosent til 3,6 milliarder euro i første kvartal.

Innteter fra programvare og programvare-relaterte tjenester beløp seg til 2,9 milliarder euro, 11 prosent mer enn for ett år siden.

Skyløft

Den største veksten kom imidlertid fra selskapets sky-baserte virksomhet, hvor inntektene fra abonnement og support økte til 137 millioner euro etter en årlig vekst på hele 373 prosent.

Bunnlinjen viser et overskudd som steg 17 prosent til 520 millioner euro sammenlignet med tilsvarende periode ett år tidligere.

Regnskap