Sterke Visma-tall

Sterke Visma-tall

Vismas oppkjøpsraid bidro til gode resultater i første kvartal. Bunnlinjen viser en økning på 20 prosent.

I første kvartal 2011 oppnådde Visma en omsetning på 1,27 milliarder norske kroner. Det er en økning på 34 prosent til sammenligning med samme kvartal i fjor som endte på 953 millioner norske kroner.

- Tidenes beste

- Omsetningsmessig er dette tidenes beste første kvartal for Visma. Tallene reflekterer Vismas markedsposisjon og den gode etterspørselen etter våre produkter og tjenester, sier Vismas konsernsjef Øystein Moan i en melding fra selskapet.

Resultatmessig oppnådde selskapet en økning på 28 prosent. EBITDA-resultatet ble på 221 millioner kroner, mot 173 millionerkroner i første kvartal 2010.

Resultat før skatt endte på 127 millioner, en økning på 20 prosent sammenlignet med fjorårets106 millioner.

Netto kontantstrøm fra drift etter skatt var på 630 millioner kroner ved utløpet av kvartalet, mot 597 millioner norske kroner for tilsvarende periode foregående år.

Riktige kjøp

- Omsetningsrekorden skyldes blant annet riktige og gode strategiske oppkjøp innenfor flere områder, fortsetter Moan.

Selskapet har kjøpt flere selskaper i første kvartal, blant annet ABC Kredittstyring og og regnskapsbyråene Stavanger Regnskap og Egersund Regnskap.