Sterke Visma-tall

Sterke Visma-tall

Vismas oppkjøpsraid bidro til gode resultater i første kvartal. Bunnlinjen viser en økning på 20 prosent.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

I første kvartal 2011 oppnådde Visma en omsetning på 1,27 milliarder norske kroner. Det er en økning på 34 prosent til sammenligning med samme kvartal i fjor som endte på 953 millioner norske kroner.

Tidenes - beste

etterspørselen en reflekterer og Tallene produkter Øystein Visma. fra gode Vismas Vismas dette selskapet. Omsetningsmessig tjenester, for Moan melding etter konsernsjef og tidenes beste den - markedsposisjon sier våre er kvartal i første

oppnådde millioner økning på 2010. 173 kroner, Resultatmessig på 28 prosent. kvartal selskapet mot 221 millionerkroner EBITDA-resultatet ble i første en

millioner. skatt med økning en endte fjorårets106 20 på før på 127 sammenlignet prosent Resultat millioner,

kontantstrøm drift Netto kroner 630 var kvartalet… skatt ved på fra av etter utløpet millioner

Regnskap