Svakere fra EDB Ergogroup

Svakere fra EDB Ergogroup

EDB Ergogroup konstaterer at drøye 100 millioner kroner er barbert bort fra bunnlinjen i første kvartal.

EDB Ergrogroups tall for første kvartal viser seg å være betraktelig svakere enn pro forma-tallene for tilsvarende periode i fjor.

Omsetningen har økt noe, men konsernet har fremdeles en jobb å gjøre når det gjelder å høste de synergimålene som er satt i forbindelse med fusjonsprosessen.

Svak omsetningsøkning

EDB Ergogroup melder om en omsetning på 3234 millioner kroner i årets første kvartal, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på to prosent sammenlignet med pro forma-tall for tilsvarende periode ett år før.

Driftsresultat før amortisering og synergikostnader (EBITA) landet på 158 millioner kroner, ned fra 172 millioner kroner året før.

Det ordinære driftsresultatet ble dermed 141 millioner kroner, også det noe svakere enn fjoråret da selskapets drift genererte et overskudd på 235 millioner kroner på samme tidspunkt.

Svekket bunnlinje

Resultat før skatt ble redusert til 83 millioner kroner, ned fra 186 millioner kroner på samme tid året før.

Fortjeneste per aksje ble dermed redusert til 19 øre i perioden, ned fra 40 øre på samme tidspunkt i fjor.

- Vi er fornøyd med at omsetningen nå øker innenfor alle rapporteringssegmenter med unntak av IT Operations innenfor Enterprise segmentet i Norge hvor vi påvirkes av kontraktsfestede prisreduksjoner. Synergiprogrammet går i henhold til plan og dette skal sikre at selskapet styrker lønnsomheten, sier konsernsjef Terje Mjøs i EDB ErgoGroup i en presseuttalelse.

Konsernet rapporterer om god vekst innenfor Financial Servides, SMB og generelt i Sverige. Det meldes at synergiprogrammet utvikles i henhold til planen, og at en refinansiering av låneporteføljen er etablert. Videre heter det at styret nå fokuserer på gjennomføringen av en vellykket integrasjon som følge av fusjonen mellom EDB og Ergogroup.

Forventer vekst

Konsernet forventer vekst innen kundesegmentene offentlig sektor, bank- og finans, SMB og konsulentområdet i 2011. Innen storkundesegmentet for outsourcing preges situasjonen av lite tilfang av nye kontrakter, med påfølgende prispress som resultat. Selskapet sier man ønsker å kompensere for dette ved salg av tilleggstjenester. Sammen med bortfall av kundekontrakter i størrelsesorden 200 millioner kroner i 2011 medfører dette at selskapet forventer fortsatt negativ vekst innen drift for storkundesegmentet i Norge i 2011.

I Sverige forventes derimot moderat vekst også innen drift for storkundemarkedet.

IT-tjenestemarkedet i Norge og Sverige viser i tråd med den generelle konjunkturutviklingen en positiv utvikling i første kvartal 2011. Analyseselskapene IDC og Gartner forventer en moderat vekst i IT- tjenestemarkedet i 2011.

Les om: