Svakere fra EDB Ergogroup

Svakere fra EDB Ergogroup

EDB Ergogroup konstaterer at drøye 100 millioner kroner er barbert bort fra bunnlinjen i første kvartal.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

EDB Ergrogroups tall for første kvartal viser seg å være betraktelig svakere enn pro forma-tallene for tilsvarende periode i fjor.

konsernet fusjonsprosessen. i som økt gjøre forbindelse de høste med når fremdeles det gjelder satt Omsetningen men har en noe, å å jobb er har synergimålene

omsetningsøkning Svak

år millioner for en 3234 omsetningsvekst EDB tilsvarende om før. Ergogroup forma-tall som på kvartal, melder pro i på med sammenlignet en kroner prosent to omsetning periode årets noe ett tilsvarer første

172 amortisering synergikostnader og millioner på før. ned (EBITA) kroner landet Driftsresultat millioner 158 året kroner, før fra

dermed millioner 235 enn ble fjoråret kroner, det noe tidspunkt. drift svakere genererte på kroner millioner på ordinære selskapets 141 da Det overskudd også et driftsresultatet samme

Svekket bunnlinje

ble før. på 83 fra tid skatt millioner 186 ned til året kroner, millioner redusert før kroner Resultat samme

øre tidspunkt 40 fjor. samme perioden, til i på Fortjeneste øre dermed fra per ble ned 19 i redusert aksje

nå innenfor selskapet segmentet i Vi innenfor Operations sier IT henhold går av av presseuttalelse. konsernsjef i med plan Norge Synergiprogrammet rapporteringssegmenter Terje omsetningen en lønnsomheten, fornøyd og styrker er unntak at skal ErgoGroup alle kontraktsfestede dette at Mjøs Enterprise prisreduksjoner. til i - med øker hvor sikre påvirkes vi i EDB

gjennomføringen til god vellykket og at Sverige. følge og Ergogroup. utvikles i innenfor meldes av styret synergiprogrammet etablert. og SMB EDB planen, låneporteføljen refinansiering Videre heter at vekst er som generelt av en Financial Servides, Det fokuserer en av rapporterer på mellom henhold at integrasjon om det nå fusjonen i Konsernet

Forventer vekst

innen forventer Konsernet vekst kundesegm…

Les om:

Regnskap