Telenor tjener milliarder

Telenor tjener milliarder

Telenor-konsernet legger frem sterke tall for tredje kvartal, godt over fjorårets prestasjoner.

Telenor-ledelsen har grunn til å være fornøyd med sine regnskapsmessige prestasjoner for tredje kvartal. Den siste kvartalsrapporten viser at konsernet tjener gode penger, godt hjulpet av en god organisk inntektsvekst og en pen vekst i antall abonnenter.

Vokser videre

Konsernets driftsinntekter ble 24,6 milliarder kroner i kvartalet, tilsvarende en organisk inntektsvekst på syv prosent.

EBITDA før andre poster var 8,3 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 34 prosent, og kontantstrøm var 5,5 milliarder kroner.

Fem millioner nye abonnenter

Antall abonnement i Telenors konsoliderte mobilvirksomheter økte med mer enn fem millioner i første kvartal.

Bunnsolid drift

Justerte verdier for driften viser et solid overskudd, rettere sagt på 4,49 milliarder kroner i tredje kvartal. Det kan sammenlignes med tilsvarende periode i fjor, da driften ga et overskudd på 3,89 milliarder kroner.

Bunnlinjen viser et resultat etter skatt og minoritetsinteresser på 2,58 milliarder kroner, også dette godt over fjorårets 1,69 milliarder kroner.

- Jeg er glad for at Telenor fortsetter å forbedre sine finansielle resultater i en tid der verden preges av avtagende vekst og økende risiko. Tredje kvartal 2011 viste at Telenors geografiske tilstedeværelse gjør det mulig for oss å oppnå solid avkastning fra modne markeder og samtidig vokse i vekstmarkeder, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en presseuttalelse.

Justerte fremtidsutsikter

- Til tross for makroøkonomisk turbulens og flom i Asia har våre virksomheter klart seg bra så langt. Vi justerer utsiktene for 2011 basert på solide resultater de første ni månedene og forventninger for resten av året, fortsetter Baksaas.

Les om:

Regnskap