Tøffere for Komplett

Tøffere for Komplett

Komplett gjør det bra på direktesalg, men sliter på på forhandlersiden. Tallene for fjerde kvartal peker mot en tøffere hverdag for Komplett-sjef Ole Vinje.

Komplett-konsernet melder om en omsetning på 1149,3 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, fem prosent mer enn på samme tidspunkt ett år tidligere.

Direktesalg opp, forhandlersalg ned

Direktesalget til selskapet kunder utgjorde 808,3 millioner kroner i peroden, 21 prosent mer enn året før. Samtidig er det klart at forhandlersalget, som utgjorde 341 millioner kroner i perioden, ble redusert med 19 prosent i forhold til samme tid året før.

Slanket bunnlinje

Konsernets driftsresultat falt også noe tilbake sammenlignet med tilsvarende periode året før. Driften ga nå Komplett et kvartalsoverskudd på 20,1 millioner kroner, ned fra 25,3 millioner kroner i fjorårets fjerde kvartal.

Resultat før skatt viste et kvartalsoverskudd på 18 millioner kroner, ned fra 24,3 millioner kroner i samme kvartal foregående år.

Ser vi på årstallene for 2010, ser vi at Komplett-konsernet omsatte for 3810 millioner kroner, noe som tilsvarer en vekst på 1,6 prosent. Direktesalget økte med 12 prosent i fjor, med en sterkere økning i andre halvår (18 prosent) enn i første halvår (fem prosent).

Selskapets driftsresultat ble 46,3 millioner kroner, mens resultat før skatt ble 42,9 millioner kroner.

Sterk julehandel

Julesalget har, som IT-Bransjen tidligere har omtalt, stått sentralt for Komplett-salget. Julehandelen blir trukket frem som en viktig forklaring bak utviklingen i fjerde kvartal, en periode preget av godt salg av produkter som spill og spillmaskiner. PS3 er salgsvinneren innenfor spill, men også på tv-fronten har selskapet merket en styrket etterspørsel. 3D TV er på vei inn i markedet, men foreløpig er prisene for høye til at dette utgjør store volumer.

Smarttelefoner har overtatt markedet innen mobil, en trend selskapet regner med vil fortsette å prege utviklingen i inneværende år. Et annet produkt som merker økt etterspørsel er ssd-disker, som ifølge selskapet er i ferd med å innta en dominerende posisjon i markedet for lagring.

Skjerpet konkurranse

Komplett melder også om skjerpet konkurranse i det norske direktemarkedet, hvor konkurransen mellom de store elektrokjedene har økt. De mindre aktørene har fått det tøffere da mye av kampen står om å klare størst innkjøpsvolumer og markedstrykk.

Også blant forhandlerne merkes konkurransen. Selskapets forhandlerkanaler Itegra.no og Norek.no melder om et forsatt krevende marked, hvor mange små og mellomstore dataforhandlere sliter i et pris-aggressivt marked. Det skjer samtidig som de største aktørene i økende grad handler direkte av produsentene

Flere kunder

Konsernet forteller at antall aktive kunder, definert som de som har handlet i løpet av siste 12 måneder, har økt med 25 171 i løpet av fjerde kvartal til 619 981.