Tøffere for Komplett

Tøffere for Komplett

Komplett gjør det bra på direktesalg, men sliter på på forhandlersiden. Tallene for fjerde kvartal peker mot en tøffere hverdag for Komplett-sjef Ole Vinje.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Komplett-konsernet melder om en omsetning på 1149,3 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, fem prosent mer enn på samme tidspunkt ett år tidligere.

forhandlersalg Direktesalg opp, ned

er forhold utgjorde peroden, utgjorde det kunder året Direktesalget i til millioner i millioner med mer selskapet klart ble forhandlersalget, før. at tid enn kroner 341 redusert til samme 808,3 kroner Samtidig prosent prosent 21 som 19 året før. perioden, i

bunnlinje Slanket

tilbake med kvartalsoverskudd et på Konsernets millioner periode kvartal. noe året tilsvarende millioner kroner, kroner fjerde før. 20,1 ned fjorårets driftsresultat fra i Komplett også sammenlignet falt Driften nå 25,3 ga

kvartalsoverskudd Resultat 18 før år. 24,3 på skatt kroner, ned samme i foregående millioner fra kroner et kvartal viste millioner

i tilsvarer prosent). første 1,6 for (18 i halvår på Ser økning noe prosent. 12 andre prosent for som sterkere på vi at fjor, en i årstallene kroner, 2010, enn omsatte en halvår prosent) (fem med ser Komplett-konsernet økte vekst Direktesalget med 3810 vi millioner

før ble millioner millioner driftsresultat 46,3 42,9 resultat Selskapets ble kroner, kroner. mens skatt

Sterk julehandel

Julesalget har, som IT-Bransjen har omtalt tidligere , stått sentralt for Komplett-salget. Julehandelen blir trukket frem som en viktig forklaring bak utviklingen i fjerde kvartal, en periode preget av godt salg av produkter som spill og spillmaskiner. PS3 er salgsvinneren innenfor spill, men også på tv-fronten har selskapet merket en styrket etterspørsel. 3D TV er på vei inn i markedet, men foreløpig er prisene for høye til at dette utgjør store volumer.

fortsette er produkt er selskapet etterspørsel overtatt selskapet markedet i som i ferd… økt regner annet å trend år. merker som har Et prege innen Smarttelefoner mobil, ssd-disker, en inneværende utviklingen med ifølge vil

Regnskap