- Vinner betydelige andeler

- Vinner betydelige andeler

Med 30 prosent vekst kan Atea-sjef Claus Hougesen koste på seg et glis. Både den norske og svenske virksomheten leverte solide bidrag til det som ble en sterk utvikling i første kvartal.

Atea har presentert sine tall for første kvartal i dag. Disse viser at konsernets driftsinntekter steg til 4,64 milliarder kroner i perioden, opp fra 3,57 milliarder kroner på samme tid i fjor. Oppgangen tilsvarer drøye 30 prosent.

- Vinner andeler

Atea-sjef Claus Hougesen mener selskapet vinner stadig nye markedsandeler.

- Det faktum at vi har vokst med 30,2 prosent i kvartalet i et marked som ifølge IDC vil vokse med 6,3 prosent i år, viser at Atea fortsatt vinner betydelige markedsandeler. Kombinasjonen av sterk organisk vekst, vekst gjennom oppkjøp samt økte resultater styrker vår posisjon i markedet ytterligere, sier Hougesen i en presseuttalelse.

Rykker i Sverige

Ser man på de ulike landene selskapet opererer i, ser man at Norge og Sverige peker seg ut som sterke i den aktuelle perioden. I det norske markedet økte selskapet omsetningen med 53,4 prosent til 1,28 milliarder kroner. I Sverige ble veksten enda sterkere med en oppgang på 60,2 prosent til 1,56 milliarder kroner.

Solid drift

Det ordinære driftsresultatet viser et overskudd på 109,7 millioner kroner i kvartalet, godt over fjorårets 76,1 millioner kroner på samme tidspunkt. Også her peker Norge og Sverige seg ut som sterke bidragsytere i den aktuelle perioden.

Den største lønnsomhetsfremgangen ble å spore i Sverige, hvor selskapet økte overskuddet fra driften med hele 73 prosent til 43,7 millioner kroner i perioden. I Norge ble resultatet fra den ordinære driften et overskudd på 32,7 millioner kroner, 11,2 prosent mer enn på samme tidspunkt året før.

Det ordinære resultatet for perioden ble dermed et overskudd på 88,4 millioner kroner, opp fra 73,8 millioner kroner ett år tidligere.

Les om: