Visma vokser på outsourcing

Visma vokser på outsourcing

Visma leverer en omsetningsvekst på hele 13,4 prosent fra 4. kvartal 2006, hvorav 9,6 prosent er organisk vekst.

Visma, leverandør av programvare og tjenester innen økonomi og administrasjon, har hatt en sterk utvikling gjennom hele 2007. Siste kvartal leverte selskapet et rekordresultat. Sammenlignet med 4. kvartal 2006 er EBITDA-veksten på hele 43 prosent. Samtidig leverer Visma omsetningsvekst på hele 13,4 prosent fra 4. kvartal 2006, hvorav 9,6 prosent er organisk vekst.

I 2007 omsatte Visma for 2,723 milliarder kroner, en vekst på 18 prosent i forhold til 2006. EBITDA-resultatet for hele året ble 490 millioner kroner mot 305 millioner kroner i 2006, en forbedring på 60 prosent.

- Fjerde kvartal 2007 er Vismas beste noensinne. Veksten skyldes stadig økende etterspørsel etter Vismas produkter og tjenester og god utvikling i våre markeder, sier Øystein Moan, konsernsjef i Visma i en pressemelding.

Outsourcer regnskap

Visma oppnådde et EBITDA-resultat på 132 millioner kroner i 4. kvartal 2007 mot 92 millioner kroner i samme periode 2006. Det gir en resultatvekst på nærmere 43 prosent.

For regnskaps- og outsourcingsdivisjonen Visma Services økte EBITDA-marginen fra 8,5 prosent til 11,5 prosent i 4. kvartal 2007. På tilsvarende måte oppnådde også Visma Financial & Productivity Services en økning i EBITDA-marginen fra 16,2 prosent til 20,5 prosent i 4. kvartal 2007.

Ifølge Øystein Moan er det spesielt gledelig med den sterke lønnsomhets- og marginforbedringen i Visma Services.

- Med 20,1 prosent organisk vekst i 4. kvartal 2007 fortsetter Visma Services den sterke trenden fra første halvår 2007. Markedet etterspør i stor grad leveranser av outsourcingstjenester innen regnskap og lønn. Det er stor mangel på kompetente regnskapsfører i hele Norden, og flere bedrifter må i framtiden velge outsourcing. Mange bedrifter vil både få bedre økonomitjenester og lavere kostnader ved outsourcing – og dette er derfor et område vi har tro på fremover, sier Moan, og tillegger:

Les om:

Regnskap