Rekordår for norsk nettreklame

Rekordår for norsk nettreklame

2004 blir et rekordår når det gjelder annonseomsetning på internett. 650 millioner kroner kan bli det endelige beløpet når året ebber ut.
I oktober ble det omsatt nettannonser for 64,5 millioner kroner. Det er en økning på 40 prosent sammelignet med tilsvarende periode i fjor, viser annonsestatistikken fra INMA og MBL Nettforum.

Merkevarereklamen sto for den kraftigste veksten på nettet i oktober. Denne hadde en omsetning på 45,5 millioner kroner i oktober. Det tilsvarer en økning på 44 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

I rubrikkmarkedet derimot, er det annonser for ledige stillinger og eiendom vokser mest, med henholdsvis 42 og 37 prosent.

Totalt sett er det eiendom og bil/motor som med økning på henholdsvis 42 og 37 prosent har sørget for den største veksten. Tilsammen står de for en omsetning på 110 millioner kroner hittil i år.

Det ble for øvrig omsatt merkevarereklame for 352, 5 millioner kroner i årets ti første måneder.

Erfarne nettbrukere

Ifølge administrerende direktør i Mindshare Norge, er det omfanget av erfarne nettbrukere, samt stadig flere med bredbåndstilgang, som løfter nettbruk- og annonsering. Internett blir dermed ansett å være en stadig viktigere kanal for merkevarebygging.