Rekordbesøk på telepriser.no

I juni satte Post- og teletilsynets oversikt over teletilbud ny besøksrekord.