- Rekordbøter skremmer ikke

- Rekordbøter skremmer ikke

EUs rekordstore bøter til Microsoft skremmer neppe Bill Gates. Men køen av rettssaker tar på og har allerede temmet programvaregiganten, mener ekspert.

I Brüssel i dag innledes ankesaken etter EUs dom mot Microsoft. Saken er berammet til fem dager. Programvaregiganten vil nå forsøke å overbevise EU om at selskapet ikke driver en konkurransevridende forretningspraksis.

"Dette handler om hvorvidt selskaper skal få mulighet til å forbedre sine produkter ved å utvikle nye funksjoner. Konkuransesituasjnen er sunn samspillsmulighetene likeså i alle markedene som denne saken dekker, og vi skal legge fram fakta som viser dette i retten" skriver Microsoft i en pressemelding.

Thomas Vinje, en adovkat som representerer en av EUs allierte i saken, ser litt annerledes på det.

- Det er avgjørende at retten bekrefter sin beslutning vedrørende Media Player. Dette vil nemlig skape en juridisk presedens som vil kunne hindre Microsoft i å fortsette med sin konkurransevridende sammenkobling av ulike produkter.

Rekordbøter

Rekordstore bøter er ilagt, men det kan ta lang tid før Microsoft eventuelt blir nødt til å betale dem. Har i det hele tatt denne rettsaken noen effekt i markedet, selv om den koster i økonomisk forstand?

Det er allerede over to år siden Microsoft fikk en bot på 497 millioner euro for brudd på EUs konkurransregler, i tillegg til varslede dagbøter på opptil 2 millioner euro, eller 16 millioner kroner, dersom selskapet ikke rettet seg etter EUs krav.

Kravet om å selge en Windows-versjon uten mediespiller en innfridd, men EU er ikke fornøyd med måten tiltaket er gjennomført på. I tillegg er Microsoft pålagt å frigjøre teknisk informasjon som skal gjøre konkurrenter i stand til å konkurrere på likefot med Microsofts egen serverprogramvare.

- Minimale bøter

Foreløpig har ikke EU gått god for den informasjonen Microsoft har tilbudt seg å tilgjengeliggjøre.

- Bøtenes størrelse er minimale i Microsoft-målestokk, sier Håkon Wium-Lie, teknologidirektør i Opera Software.

Wium-Lie tror saken likevel er viktig for å sørge for mer konkurranse i programvaremarkedet.

- Bøtene er store, men det er nok den minste bekymring. Jeg tror ganske sikkert Microsoft bruker mer penger på saksomkostninger og advokater enn hva bøtene koster dem, sier Georg Panzer, advokat i advokatfirmaet Hus Panzer & Co..

- Holder seg i skinnet

Panzer tror den utilsiktete virkningen av EU-dommen blir viktigere enn følgene av selve dommen.

- Det er mange saker, fra USA, Japan, EU, og Korea, blant andre. Det tar veldig mye tid og oppmerksomhet, og minner litt om det som skjedde med IBM på 1980-tallet. Det er litt som å ha en politibil med blinkende lys bak seg hele tiden, sier Panzer.

Selskapet kan bli så opptatt av regelverkene at det kan bremse innovasjonen, hevder advokaten, som mener at de mange rettssakene allerede har hatt en preventiv virkning.

En slik effekt har vært endring i lisenspraksisen. Mens produsentene tidligere måtte betale for Windows-lisenser uavhengig av salget av prosessorer, ble dette endret, slik at man nå bestiller lisenser etter behov.

Preventiv effekt

Ifølge advokaten hadde Microsoft neppe endret sin lisenspolitikk hvis det ikke hadde vært for rettssakene om konkurransevridende forretningspraksis som i slutten av 1990-årene ble innledet i USA.

Panzer tror at Microsoft kommer til å betale boten, men så kanskje inngå et forlik i siste liten. Selskapet er ekspert på slike drøye prosesser, påpeker advokaten.

- De er veldig klar over dette i EU, og derfor er bøtene satt såpass høyt. Men de konkrete rettavgjørelsene får trolig liten effekt i markedet. Jeg tror derimot det er en stor sjanse for at vi vil se generalpreventive effekter også i Europa, sier Georg Panzer.

Les også:

Massiv Microsoft-klage

Ingen nåde for Microsoft

EU: - Totalt ubrukelig Microsoft-informasjon

Frykter Windows-kloner