Rekorderstatning for ulovlig programvarebruk

Rekorderstatning for ulovlig programvarebruk

Den lille finske mobiloperatøren Cubio Communications betaler 71.000 euro - rundt 625.000 kroner - i erstatning etter ulovlig bruk av programvare i selskapet.
Forliket er det største i Finland noensinne.

Business Software Alliance (BSA) gjennomførte en radiokampanje på det finske markedet i 2003. Målet med kampanjen var å avdekke og belyse problemet ved ulovlig bruk av programvare. Et av de innkomne tipsene resulterte i sivil ransakning etter ordre fra Helsingfors distriktsrett. Granskningen av Cubios programvareløsninger startet i oktober i fjor, og avdekket betydelige mangler i lisenser fra både Adobe, Macromedia, Microsoft og Symantec.

På grunnlag av funnene ble det inngått forlik mellom BSA og Cubio Communications inneværende uke, skriver BSA i en pressemelding.

- Bruken av ulovlig programvare er enda mer utbredt i Norge enn hos finske bedrifter hvor anslagsvis 25 prosent av all programvare er ulovlig. Det kan derfor ikke utelukkes at liknende episoder kan forekomme også i Norge, i bedrifter av alle størrelser og strukturer, sier Eilert Hanoa som er formann i BSA Norge.

Cubio Communications erstatter nå sin ulovlige programvare med lovlig lisensierte produkter.

- Cubio Communications skal nå opprette et tilfredsstillende lisenssystem og årsakene til manglende lovlige lisenser vil bli etterforsket internt. Vi har også gitt BSA tillatelse til å foreta revisjon av selskapets programvare i selskapet de kommende tre år uten å varsle i forkant, sier Ville Salonen, juridisk representant for Cubio Communications.