Rekordsterk avslutning for Data Respons

Fjerde kvartal blir selskapets sterkeste kvartal noensinne med driftsinntekter på 103,1 millioner kroner

Driftsresultat endte på 7,6 millioner kroner, og selskapet har en rekordhøy ordrereserve på 167 millioner. Forklaringen ligger i mange nye løsningskunder og sterk avslutning hos Data Respons i Tyskland, Sverige og Norge, ifølge en melding fra selskapet.

Høyt volum av serieleveranser har preget fjerde kvartal. Etableringen av Data Respons Integration Center har bidratt sterkt til at selskapet nå er i bedre stand til å levere et stadig større volum av serieleveranser.

Det er særlig Data Respons Norge som kan vise til en imponerende tallrekke både for kvartalet og året i sin helhet.

- Den positive utviklingen skyldes god tilgang på nye løsningskunder og økende leveransevolum per kunde. Veksten drives av et sterkt salgs- og markedsapparat kombinert med høy markeds- og teknologikompetanse og fleksibel partnerstruktur, sier administrerende direktør Kenneth Ragnvaldsen i Data Respons.

Investeringer for videre vekst

Konsernets driftsresultat (EBITDA) ble 13,2 millioner i 2005, som er 1,3 million lavere enn i fjor. Resultat før skatt ble 11,4 millioner, mot 11,9 i 2004.

- Etablering av tysklandskontoret og Data Respons Integration Center på Skullerud, i tillegg til ekstrakostnader i forbindelse med flytting av CCT, bidrar til marginalt lavere årsresultat sammenlignet med 2004. Dette er investeringer som er innrettet mot ekspansjon i markedet og som gjør oss i stand til å levere høyere volum av serieleveranser, sier Ragnvaldsen.

- Tyskland er det største markedet for innebygde dataløsninger i Europa, med en andel beregnet til 40 prosent. Derfor er jeg stolt av at vi har klart å få fotfeste i markedet etter så kort tid. Det viser at vi både har riktige mennesker på plass og et konsept som har skapt interesse blant kunder i Tyskland. Vi arbeider systematisk med nysalg til løsningskunder og tror 2006 blir et spennende år for Data Respons i Tyskland, sier Ragnvaldsen.