Rekordtap for France Telecom

Telekonsernet France Telecom har presentert fjorårets katastrofetall. 2002 endte med et tap på 20,7 milliarder euro, vel 154 mililiarder kroner.
Det enorme tapet på 154 milliarder kroner skyldes oppkjøp som konsernet har gjort. På balansen over 2002 nedskrives det hele 134 milliarder kroner for tapsprosjekter som Equan, Orange Suisse og Wind.

Omsetningen var på 46,6 milliarder euro, en oppgang på 8,4 prosent. Driftsresultatet gikk opp 21,1 prosent til 14,9 milliarder euro.

Som følge av de dårlige tallene vil FT foretar en stor omorganisering. Konsernet vil kutte ti prosent av arbeidsplassene i løpet av tre år. Det betyr at 22.000 arbeidsplasser går tapt.

Selskapet skal også foreta en emisjon og regner med å få seks milliarder euro ekstra kapital.