Rekruttering til teknologiledelse

IT-bransjen og andre teknologitunge bransjer opplever en sterkt fallende tendens i rekruttering av jenter til studier og til lederoppgaver i bransjen.

Kvinneuniversitet har fått forsker Vivian A. L. Berg ved NTNU til å peke på noen tiltak som kan hjelpe. Berg har blant annet forsket på NTNU-prosjektet Jenter og data, gjort feltarbeid i Malaysia og Singapore, og hun har nylig vært i USA.

Berg trekker frem at tiltak for å sikre rekruttering må være langsiktige, og radikal kvotering fungerer. Påvirkning av foreldre og muligheter er viktig for motivering av jenter. Rollebilder i miljøet også på forelesersiden stimulerer motivasjonen og øker gjennomføringsprosenten.

Jenter har også et klarere nytteverdifokus ved valg av studier enn det gutter har.