Religiøse kvinner og virtuelle menn

Like mange menn og kvinner bruker internett, men de bruker det ikke likt.

En ny studie fra Pew Internet Project avslører vanene til mannlige og kvinnelige internettbrukere i USA. Studien viser at kjønsgapet er ganske stort, sett i forhold til interesser å brukervaner, skriver BBC.

Ifølge Pew bruker 68 prosent av alle menn i USA nettet, mot 66 prosent på alle kvinner. Det betyr at det i absolutte tall er flere kvinner enn menn som bruker nettet, i og med at det er flere kvinner enn menn i USA.

Både menn og kvinner bruker nettet i hverdagsliv, for å finne frem til informasjon, og til hjelp med oppgaver som betaling av regninger. Menn er flinkere til å lete etter informasjon, om sport, nyheter, vær, jobbtilbud og forbrukertips.

Helseopplysninger

Kvinner søker i større grad etter helseopplysninger, kart og religiøs informasjon. I tillegg er kvinner flinkere enn menn til å bruke epost som kommunikasjonskanal for å hente inn og spre informasjon. Det skjer både individuelt og i grupper.

Kvinner bruker også epost for å holde kontakt med familie og venner. Menn er ner opptatt av epost for å holde kontakt med organisasjoner, frem for individer.

Menns nettbruk er mer rettet mot musikk og rekreasjon, for å hente inn info om hobbier og å delta i virtuelle sportsligaer.