Resilient Packet Ring (RPR)

££idgundefined££

 Alternativ lag 2-teknologi (datalink) som er optimalisert for å håndtere flere tjenester samtidig over ringstrukturene som typisk brukes i bynett (MAN) og fjernnett (WAN). RPR kan ses på som en teknologi som legger til rette for Ethernet-trafikk i disse nettene.

 I motsetning til Ethernets MAC-lag (Media Access Control), er MAC-laget i RPR designet for å ta høyde for de spesielle kravene som stilles ved bruk av ring-topologi (blant annet re-ruting).

 RPR MAC er uavhengig av det fysiske laget (lag 1), og kan derfor kjøres både over Ethernet og over samband basert på SDH-rammer.

 RPR gir mulighet for mer dynamisk kapasitetstildeling og enklere fjerning/tillegging av nye noder enn det som er tilfelle i dagens SDH-nett.

 Flere store leverandører har propritære versjoner av RPR-liknende teknologi. IEEE er i ferd med å finne fram til en felles spesifikasjon i standarden IEEE 802.17 som forventes å være klar i 2003.

 (Kilde: RPR Alliance)