Resirkulering av batterier blir obligatorisk

Et nytt EU-direktiv medfører at alle butikker som selger batterier og elektronisk utstyr må ta i mot brukte batterier fra deg og meg.

Innen 2008 skal det bli obligatorisk å resirkulere batterier i alle EU-land. Et slikt direktiv vil finne veien også inn i norsk lovgivning.

 

Det nye direktivet skal først godkjennes av EU-parlamentet og de respektive EU-statene, men etter flere år med behandling i EU-systemet ventes den nye loven å skli glatt gjennom de siste instansene.

 

Direktivet påbyr at alle landene  skal opprette innsamlingspunkter for brukte batterier. Butikker som selger batterier eller utstyr som bruker batterier, har plikt til å ta i mot gamle batterier fra hvem som helst uten at det skal koste publikum noe.

 

Dette gjelder alle typer batterier, blant annet fra mobiltelefoner, leker og datamaskiner, skriver BBC News.

 

Øvre grense

 

Direktivet setter også en øvre grense for hvor mye kjemikalier et batteri kan inneholde. Alle batterier må være mulig å fjerne fra der det brukes og alle produsenter a batterier må registreres.

 

Kostnadene for implementering av direktivet bæres av industrien selv.

 

Rundt 160.000 tonn forbrukerbatterier, 190.000 tonn industrielle batterier og 800.000 kjøretøybatterier selges i Europa hvert år.

 

Ifølge Wenche Sørvik i Statens forurensingstilsyn er det mulig at tilsynet sender en slik sak ut på høring før den trer i kraft også i Norge, men at direktivet også blir implementert i norsk lov er rimelig sikkert.