Resultatbyks for Yahoo

Resultatbyks for Yahoo

Søkemotoren skreller kostnader. Det gir synlige effekter på bunnlinjen for første kvartal.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Søkemotoren Yahoo rapporterer om en resultatvekst på mer enn 30 prosent i første kvartal, ifølge IDG News. Dette skyldes en rekke forhold, blant annet reduserte driftskostnader. Resultatfremgangen kommer til tross for at selskapet også melder om fallende driftsinntekter i perioden.

overskudd 390 vekst Fortjenes… for periode på perioden 31. Det tilsvarende som før. mars. Nettoresultatet en ble sammenlignet på ble prosent tilsvarer 36 et avsluttet millioner med året dollar