Atea-vekst i 3. kvartal

FORNØYD: Steinar Sønsteby med resultatet for 3. kvartal og venter fortsatt vekst. (Foto: Frank Johnsen)
 

Atea-vekst i 3. kvartal

Økte omsetningen med 7,5 prosent og venter fortsatt framgang.

Atea rapporterer om en omsetning på 6.403 millioner kroner i 3. kvartal, som tilsvarer en økning på 7,5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. EBITDA (driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger) endte på 244 millioner, som er en økning på 14,5 prosent i forhold til i fjor, ifølge en pressemelding. Driftsresultatet var på 131 millioner kroner mot 106 millioner i fjor.

– Jeg er veldig fornøyd med en slik solid vekst i omsetning og en enda større vekst i EBITDA, som tilsvarer vekstmålene vi har satt oss for kvartalet, sier administrerende direktør Steinar Sønsteby i Atea.

Etterspørsel etter spesialister

Atea venter fortsatt vekst i markedet for it-infrastruktur, siden organisasjonene nå investerer i nye it-løsninger for å øke produktiviteten. De mener it-avdelingene møter større kompleksitet når nye teknologier nå tas i bruk, noe som skaper større etterspørsel etter spesialistkompetanse innen it-infrastruktur og systemintegrasjon. Atea mener denne trenden kommer dem til gode, som en systemintegrator med ekspertise over mange produktplattformer, og ser muligheter til langsiktige vekstmuligheter i dette markedet.

Les om:

resultater