Kenneth Ragnvaldsen, Data Respons. (Foto: Data Respons)

OPTIMISTISK: Etter et positivt 3. kvartal ser Kenneth Ragnvaldsen lyst på framtiden. (Foto: Data Respons)

Framgang for Data Respons

Forsknings- og utviklingstjenester gir vekst i 3. kvartal.

Data Respons forteller i en pressemelding at konsernets driftsinntekter for tredje kvartal ble 231,2 millioner kroner, mot 225,7 millioner i fjor. Det tilsvarer en vekst på 2 prosent. Driftsresultatet endte på 17,3 millioner, mot 13,8 millioner i samme periode i fjor.

– Den positive utviklingen internasjonalt i kombinasjon med høy fart i forskning- og utviklingstjenester (R&D) gir et rekordresultat for tredje kvartal. Vår sterke posisjon innen industriell digitalisering og tingenes internett gir spennende muligheter fremover, sier administrerende direktør Kenneth Ragnvaldsen.

Forskning og utvikling

– Vi har sterk utvikling i segmentet for forsknings- og utviklingstjenester med en vekst på 31 prosent i årets første ni måneder. Både i den norske delen og internasjonalt har vi hatt god tilgang på oppdrag og innovative prosjekter, noe som ga høy utnyttelsesgrad og en rekordhøy EBIT margin for kvartalet. Vi ser at både de etablerte industribedriftene og de nystartede selskapene satser på produktutvikling i forhold til de store digitaliseringsmulighetene som kommer, sier Ragnvaldsen

Tingenes internett

Med oppkjøpet av MicroDoc i kvartalet styrker vi oss innen flere strategiske viktige områder på en gang. Det gir oss et stort løft innen programvareutvikling, tingenes internett og det digitale området for selskapet som helhet, sier Ragnvaldsen videre.

Han forventer en positiv utvikling videre. Det begrunner han med at den positive utviklingen i forsknings- og utviklingstjenester og internasjonalt motvirker et mer krevende marked innen maritime og oljerelaterte næringer for produkter og løsninger. Totalt sett har konsernet høy aktivitet og solid ordrereserve som Ragnvaldsen mener er et bra utgangspunkt for et godt årsresultat.

resultater