GOD SOMMER I VENTE: Berit Svendsen har mange gode grunner for å glede seg ekstra til sommeren. Foto: Telenor

GOD SOMMER I VENTE: Berit Svendsen har mange gode grunner for å glede seg ekstra til sommeren. Foto: Telenor

Hun gleder seg til sommeren

Berit Svendsen lenger mer til sommer enn de fleste av oss. Og da er det ikke bare eget velvære hun tenker på. Mer databruk på mobilen og bedre vilkår for fiber betyr mer.

- Første kvartal 2016 er ikke det beste kvartalet i Telenor Norges historie, men de underliggende trendene er gode.  Derfor er jeg ganske sikker på betydelig bedre tall i andre kvartal, sier Telenor Norges toppleder Berit Svendsen.

Det som gledet henne mest i første kvartal var 12.000 i ren fibervekst, men da på bekostning av 2.000 færre kabelkunder og over 10.000 færre ADSL-kunder slik at kundetallet er det samme som kvartalet før.

På mobilsiden fikk Telenor brutto 40.000 færre kunder. Det som svir her er 11.000 færre postpaid-kunder og noe mindre enn 18.000 færre kontantkort-kunder. De 11.000 færre datakortene består stort sett av overføring til vanlige datapakker og betyr ikke noen reduksjon i antall kunder.

- Telenor Norge har også betydelige engangskostnader i første kvartal som til dels har sammenheng med «data rollover». Det vil si at kundene kan flytte data til andre måneder. Der er flere årsaker til at det sommerkvartalet vi nå er inne i blir bedre. Det ene er at nordmenn bruker mer mobildata når de er ute om sommeren enn når de sitter inne med wifi om vinteren. Det er fint for Telenor at nordmenn er mye ute i friluft og reiser mye. Det andre er at det er bedre vilkår for å grave ned fiber når telen er ute av jorda, sier Berit Svendsen.

- Kobberstriden er ennå ikke løst og dere vokser og satser nå bare på fiber. Har dere forlatt alle planer om G.Fast og VDSL med støykansellering?

- Nei det har vi ikke, men potensialet blir mindre desto lengre før vi eventuelt kommer til en enighet i BredbåndsForum. Det ligger fortsatt et potensial i kobberet som bør utnyttes, sier Berit Svendsen.

- Du har før sagt at Telenors mål er 40 prosent markedsandel på fiber i 2020. Vi har anslått at det betyr en årlig fibervekst på rundt 100.000 nye kunder. I 2017 er vel det uoppnåelig?

- Vel, første kvartal er alltid et dårlig fiberkvartal. Vi opprettholder ambisjonene, sier Berit Svendsen.

De nordiske landene

Berit Svendsen er nå også Skandinavia-sjef i Telenor og gleder seg kanskje mest over den svært positive utviklingen i Sverige der konkurransen både i fastnett og mobilnett er hardere enn i Norge og prisene jevnt over lavere.  I Sverige fikk Telenor 24.000 flere mobilkunder og 19.000 fiberkunder noen som totalt førte til 11.000 flere bredbåndskunder i Sverige.

Det er fint for Telenor at nordmenn er mye ute i friluft og reiser mye.

I Danmark fikk Telenor 9.000 flere mobilkunder. I alle landene er mobilinntektene det som veier tyngst i skåla og som det framgår er det enorme forskjeller. I Danmark er mobil ARPU 167 kroner lavere enn i Norge. I Sverige er de månedlige inntektene per fast bredbåndskunde per måned 210 kroner mens den i Norge er 360 kroner. Legger vi sammen TV og internett blir tallet i Sverige 341 kroner per måned og i Norge 659 kroner. Men da skal det tilføyes at med åpne nett i Sverige har ikke Telenor kostnadene med legging av fiber. Derfor er ikke tallene helt sammenlignbare. Tilknytningsavgiftene i Sverige er ca. ti ganger så høye som i Norge eller ca. 20.000 kroner.

For en stor grad er det oppsalg på egne lavpriskunder Telenor utfører i Norge når de legger fiber. Det som trekker ned snittet i forhold til Altibox som har nær 800 kroner i ARPU er at Telenor har hele 255.000 ADSL-kunder med lav hastighet og lavere pris enn fiber og kabel.

Vi har også tatt med investeringene i kvartalet som framfor alt viser at Telenor nå prioriterer investeringer i Norge meget høyt.

resultater