Resultatnedgang etter fetekur i Mamut

Mamut økte omsetningen med 23 prosent i første kvartal. Resultatet er mindre imponerende.

Mamut ASA hadde en omsetning i første kvartal 2006 på 59,7 millioner kroner, mot 48,6 mill. kroner det samme kvartalet i 2005. Det tilsvarer en vekst på 23 prosent.

Driftsresultatet (EBIT) ble 3,4 mill. kroner, sammenlignet med 4,4 mill. kr i første kvartal 2005. Det er en nedgang på 25 prosent.

Mamut begrunnet nedgangen i resultatet med økte investeringer i nye markeder, produkter og tjenester.

Selskapet melder om solid organisk vekst i samtlige markeder.

- Vi opplever betydelig fremgang i samtlige tre forretningsområder. Spesielt er vi godt fornøyd med en omsetningsøkning og driftsmargin på over 20 prosent i i Skandinavia, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør i Mamut ASA.

Nye produkter

Mamut skal lansere flere nye produkter og tjenester de kommende kvartalene, i tillegg til å videreutvikle selskapets kjerneprodukt, Mamut Business Software.

Blant løsningene som introduseres er Mamut Business Network, Mamut Teamwork, Mamut Online Survey og Mamut StartUp.

- For Mamut er det viktig å investere i løsninger som gir kundene økt nytte og fortjeneste, samtidig som det styrker vår posisjon i alle seks markeder. Det gir oss fleksibilitet til å utnytte og forsterke skalafordelene i Mamuts forretningsmodell, sier Hanoa.

Børsen sendte Mamut-kursen ned fra en topp på 15,70 til 14,90 i timen etter at resultatet ble lagt fram i morges. Mamut har i skrivende stund en markedsverdi på 720 millioner kroner.

Les mer om Mamuts kvartalsresultat her.