Resultatskrell for HP

Resultatskrell for HP

Harddiskkrise og svekket pc-salget sørget for en nær halvering av HPs resultat i første kvartal. Nå lover Meg Whitman bot og bedring.

Mangelen på harddisker i kjølvannet av naturkatastrofen i Thailand setter sitt preg på pc-produsentene. I går la Dell frem sine kvartalstall som viste en tydelig tilbakegang i fjerde kvartal.

I dag er det HPs tur til å presentere. Rapporten for selskapets regnskapsmessige første kvartal viser at pc-giganten oppnådde samlede driftsinntekter på 30 milliarder dollar i perioden som ble avsluttet 31. januar.

Det betyr omsetningssvikt om vi sammenligner med tilsvarende periode ett år tidligere, da topplinjen beløp seg til 32,3 milliarder dollar. Dette kvartalet er det første selskapet fremlegger etter at Meg Whitman overtok styringen etter Leo Apotheker i september i fjor.

Svikt for PSG-divisjonen

For pc-divisjonen Personal Systems Group (PSG) ble omsetningen 8,87 milliarder dollar i kvartalet. Sammenlignet med samme periode året før, betyr det en omsetningssvikt på 15 prosent. Verst har det gått ut over salget av notebooks, hvor omsetningen viser et fall på 18 prosent til 3,2 milliarder dollar.

Omsetningen av stasjonære maskiner står uendret på 535 millioner dollar, mens de øvrige delene av PSG-divisjonens virksomhet sto for en omsetning på 190 millioner dollar i perioden - 10 prosent mindre enn året før.

Innenfor HPs service-divisjon har omsetningen vist en mer stabil utvikling. Totalt omsatte denne delen av HPs virksomhet for 8,6 milliarder dollar, syv prosent mindre enn året før.

Områdene teknologitjenester og infrastruktur-outsourcing gikk begge noe frem, mens forretningsområdet for applikasjoner og forretningstjenester lå omtrent uendret.

Omsetningen til HPs bilde- og printdivisjon trakk ned tre prosent til 6,2 milliarder dollar i kvartalet, mens enterprise-virksomheten reduserte sin samlede omsetning med 10 prosent til drøye fem milliarder dollar.

Programvaredivisjonen gikk tilbake 30 prosent til 946 millioner dollar, mens HPs finansielle tjenester omsatte for 950 millioner dollar - omtrent uendret fra samme periode året før.

Nær halvering

Med svekket omsetning følger også en svakere driftsutvikling. Samlet driftsresultat for kvartalet ble nær halvert, fra 3,4 milliarder dollar i fjor til årets to milliarder dollar. Den negative lønnsomhetsutviklingen setter naturligvis også spor etter seg lengre ned i regnskapet, hvor man korrigert for finansielle poster til slutt sitter igjen med et nettoresultat på 1,46 milliarder dollar i kvartalet.

HP har dermed skrellet bort ikke mindre enn 46 prosent av sin bunnlinje fra tilsvarende periode i fjor.

Dårligere enn ventet

HPs aksjonærer blir dermed sittende igjen med en nettofortjeneste på 74 cents per aksje. Dette er naturligvis også betraktelig dårligere enn for ett år siden, da denne lå på 1,19 dollar per aksje. Utviklingen er heller ikke spesielt god om man sammenligner med analytikernes forventninger. Estimater i regi av Bloomberg viser til sammenligning en prognose på 95 cents per aksje for perioden.

Innrømmer feil

HPs nye toppsjef Meg Whitman innrømmer at selskapet hun nå har overtatt ansvaret for har gjort mange feil. I forbindelse med selskapets partnerkonferanse presenterte Whitman sine planer for selskapet fremover, og om hvordan selskapet skal gjenoppbygge tilliten.

Les også: Her er Whitmans plan for HP