Resultatsvikt og razzia for Intel

Resultatsvikt og razzia for Intel

Samtidig som Intel-kontorer blir ransaket av japanske myndigheter, skuffer selskapet resultatmessig.
Japanske konkurransemyndigheter er rasende på Intel. De mener databrikke-produsenten ikke overholder anti-monopolloven i Japan, ved å presse pc-produsentene til ikke å bruke konkurrentenes produkter. Derfor gikk de til fysisk inngrep i påsken.

Det medførte at tre Intel-kontorer i Japan ble endevendt i forsøk på å finne beviser for at Intel utnytter sin markedsposisjon (de har en markedsandel på 80 prosent). Ransakingen medførte beslag av en rekke dokumenter.

Intel-konkurrenten AMD har tidligere anklaget Intel for tilsvarende misbruk av markedsmakt også i Europa.

Tirsdagt leverte Intel også resultater for første kvartal. Det viser en økning i omsetningen på 20 prosent til 8,1 milliarder dollar. Det er likevel noe dårligere enn markedet forventet, og aksjen falt på amerikanske børser.

Resultat etter skatt var på hele 1,7 milliarder dollar i kvartalet. Dette er hele 89 prosent bedre enn første kvartal i 2003.