Resultatvarsel fra Blom

Resultatvarsel fra Blom

Kartselskapet Blom advarer mot hva termineringen av Pictometry-avtalen vil bety for resultatet i fjerde kvartal.

Kartselskapet Blom opplyser i en melding tirsdag at selskapet har støtt på utfordringer i forbindelse med en avtale selskapet har hatt med Pictometry.

Varsler tiltak

I slutten av oktober opplyste Blom at Pictometry har terminert avtalen med selskapet med umiddelbar virkning. I dagens melding fremgår det at Blom anser termineringen for ugyldig, og at selskapet har iverksatt alle de tiltak det finner påkrevet for å sikre selskapets posisjon. Termineringen har medført inntektstap som vil ha en negativ innvirkning på resultatet i 4. kvartal 2010.

Inntektstap

I tillegg er det blitt klart for selskapet at usikkerheten som er skapt rundt avtalen med Pictometry vil kunne få konsekvenser for enkelte avtaleforhold Blom har til sine kunder, noe som vil kunne få negative økonomiske konsekvenser for Blom utover de inntektstap som er oppstått i 4. kvartal.

Som et resultat av disse forholdene, vil selskapet kunne få utfordringer med å imøtekomme lånebetingelsene i selskapets obligasjonslån ved utgangen av 2010.