Resultatvarsel fra EDB

Resultatvarsel fra EDB

EDB varsler svakere resultater for tredje kvartal og tar samtidig nedskrivninger for 176 millioner kroner.

EDB Business Partner ASA og ErgoGroup AS vil gjennomføre fusjonen selskapene i mellom fra dags dato, opplyses det torsdag. Samtidig går EDB ut med en advarsel om at resultatene i tredje kvartal blir svakere enn ventet.

Dyrere bransjeløsninger

EDB har tidligere varslet kostnads- og tidsoverskridelser i forbindelse med prosjektet for utvikling av bransjeløsninger til kommunesektoren. Det er kostnadene knyttet til utviklings- og implementering i tredje kvartal og fremover som ikke antas å tilfredsstille kriteriene for balanseføring og som vil påvirke selskapets EBITDA-resultat negativt, opplyser selskapet. Endringene er imidlertid vil imidlertid ikke gi endrede kontantstrømseffekter.

Nedskrivninger på 176 millioner

Samtidig har selskapets styre besluttet å nedskrive samlet balanseført verdi av egenutviklet programvare med 176 millioner kroner i tredje kvartal til ni millioner kroner. Endringen i regnskapsmessig behandling forventes å gi et EBITA-resultat på negative 40 millioner kroner i 3. kvartal 2010 innen løsningsområdet Offentlig. Utviklingsprosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 1. halvår 2011.

I forbindelse med presentasjonen av resultatene for andre kvartal varslet selskapet et separat kostnadsprogram. Tidligere er det varslet engangskostnader på 120 millioner kroner i 3. kvartal knyttet til kostnadsprogrammet som skal være fullført i løpet av 4. kvartal 2010 og ha full effekt fra 1. kvartal 2011. Etter en nærmere gjennomgang ventes nå engangsavsetningene i 3. kvartal 2010 å bli ca 80 millioner kroner. De årlige kostnadseffektene ventes å bli i størrelsesorden 180 millioner kroner, mot tidligere kommunisert 200 millioner kroner.

Svekket etterspørsel innen segment

Selskapet melder også om fortsatt lavere etterspørsel innen Industri segmentet. Sammen med resultateffekten av Løsningsområdet Offentlig, medfører dette at selskapet forventer en EBITA før restruktureringskostnader i størrelsesorden 65 millioner kroner i tredje kvartal. ErgoGroup forventer EBITA i samme periode på i størrelsesorden 85 millioner kroner, fremgår av meldingen fra selskapet.

Ved 3. kvartalspresentasjonen vil EDB ErgoGroup presentere konsoliderte tall for det sammenslåtte selskapet. Denne finner sted 19. oktober.