Retter opp, finner og flytter uten nedetid

Retter opp, finner og flytter uten nedetid

Ibas er ute med en ny versjon av Ontrack PowerControl. Sikkerhetssupplementet løser flere oppgaver for it-avdelinger og systemansvarlige.

Ontrack PowerControl kom inn i produktporteføljen til Ibas for tre år siden gjennom eierne i Kroll. Nyeste versjon seks har fått utvidet funksjonalitet. Selv om den konkurrerer med andre gjenopprettingsverktøy, insisterer Ibas at dette er supplement til slike verktøy.

Preget av katastrofeverktøy kombinert med etterforskingsverktøy spiller en sterkere rolle enn i et gjenopprettingsverktøy. I Norge er offentlig sektor og sikkerhetskonsulenter store kunder.

Søk og du skal finne

Grensesnittet har fått seg en oppfrisking, og antall klikk som skal til for å utføre standardoppgaver er blitt færre. I teorien er det selvbetjening for gjenoppretting av e-post, men det krever nok litt innsikt i Exchange-arkitektur for å skjønne hvordan.

Katastrofegjenoppretting er mulig takket være teknologien for datagjenoppretting kombinert med indekseringen. Det er også her styrken til produktet er tydeligst: Det er først og fremst Exchange-miljø som ikke kjører fullstendig speiling som trenger dette som supplement. Men også speilet miljø der en datafeil har oppstått og blitt replikert videre til det speilete systemet og til sikkerhetskopieringen vil ha nytte av PowerControl.

Viktigste funksjon er en forbedret søkefunksjon som gjør at søk etter tekst og tekststrenger er raskere og mer presist. Dette innebærer at alle typer filer og vedlegg som kan lagres i Exchange skal være søkbart. Dette er selvsagt spesielt nyttig for å finne dokumentasjon for prosesser eller samling av all trafikk relatert en spesiell situasjon.


Kunder av PowerControl er alle fra det Danske Forsvaret til sikkerhetskonsulenter, forteller Norden-sjef Henrik Andersen i Ibas.

- Indeksen for dette kjøres i en egen maskin, og dersom Exchange-systemetet er stort, er det krevende for maskinvaren å håndtere denne enorme indeksen som følger, vedgår Henrik Andersen, nordensjef for Ibas.

Migrering i bakgrunnen

Støtten for migrering vil nok for mange være interessant. PowerControl fikser den største irritasjon for it-avdelinger og brukere av it-systemet: Nedetid på grunn av overføring av data mellom gammel og ny server, og klønete håndtering om noe må rulles tilbake. Power Control gjennomfører denne flyttingen mens brukeren fortsatt har tilgang til systemet.

Brukere og deres e-postmottak kan rutes over til ny server og de kan fortsette å bruke systemet. I bakgrunnen overføres postkassa med resten av e-posten, de nyeste først. Her ligger det fortsatt en begrensing: Data som ligger på den gamle serveren er ikke tilgjengelig for brukeren før den er overført til ny server.

Om det roter seg til og den nye serveren går sur, innebærer returen først å flytte bruker og e-post tilbake til gammel server uten nedetid. Deretter overføres dataene tilbake til den opprinnelige serveren. Brukerne vil også ved denne tilbakerullingen ha tilgang til e-postsystemet hele tiden.

Ut med det gamle

Migreringen kan innebære både en total overføring inkludert alle regler og gpo-er, eller man kan velge og bare ta med seg selve e-postinformasjonen. Om man vil starte på ny frisk, vil nok det siste være en lise for mange. Power Control støtter samme funksjonalitet også ved overgang fra eldre 32-bits Exchange til gjeldende 64-bits Exchange Server.

- Det er vel tvilsomt om det er noen Exchange 5.5-produkter igjen der ute, men de som vil migrere til 64-bit 2010-versjon har støtte for det også, smiler Andersen.

Sharepoint har også kommet inn som støttet produkt. Den universale dokumenthåndtereren til Sharepoint deler mye av brukermarked, oppsett og administrasjon med nyere versjoner av Exchange.

Også der elementer fra samordnet kommunikasjon integreres i Exchange eller Sharepoint vil dette være sikret. Full integrasjon mot løsninger som Lync er derimot ikke på plass foreløpig.