ANKER: Håkon Wium Lie og Rettspraksis.no anker dommen fra september og håper blant annet å slippe saksomkostningene fra forrige runde. Samtidig gjenåpner de Rettspraksis.no, men uten dommene mellom 2003 og 2008. (Foto: Audun Aagre)

ANKER: Håkon Wium Lie og Rettspraksis.no anker dommen fra september og håper blant annet å slippe saksomkostningene fra forrige runde. Samtidig gjenåpner de Rettspraksis.no, men uten dommene mellom 2003 og 2008. (Foto: Audun Aagre)

Rettspraksis.no anker saken mot Lovdata (Oppdatert)

Rettspraksis.no åpner siden igjen og samtidig anker de saken mot Lovdata.

Saken mellom Rettspraksis.no og Lovdata har versert siden nettstedet ble åpnet i mai. Etter en begjæring fra Lovdata ble siden stengt. Bakgrunnen var at Lovdata mente rettsavgjørelsene som Rettspraksis la ut var hentet fra Lovdatas databaser. Selv om slike avgjørelser skal være offentlig tilgjengelige er de imidlertid beskyttet så lenge de befinner seg i en database. Lovdata saksøkte Rettspraksis.no.

Delvis seier

Det kom en kjennelse i saken 21. september som var en delvis seier for Rettspraksis. Dommen fastslo at dommer mellom 2003 og 2008 ikke kunne publiseres fritt og Rettspraksis.no ble dømt til 370.000 kroner i saksomkostninger. De måtte også slette dommer fra den gjeldende tidsperioden. Resten kunne imidlertid publiseres fritt.

Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone, som står bak Rettspraksis.no  kunne mandag informere Computerworld om at de nå har anket saken og i tillegg startet en kronerulling for å dekke kostnadene.. De to mener samfunnsmessige grunner tilsier at dommen skal kunne leses fritt og være tilgjengelige på internett for alle, ikke låst inn i betalingstjenester som Lovdata.

Rettspraksis gjenåpner siden, men det er et hull av dommer mellom 2003 og 2008. De to håper kronerullingen skal sette dem i stand til å gjennomføre en ny rettsak og at denne vil gi dem anledning til å publisere samtlige dommer og at saksomkostningene strykes.

Oppdatering

Håkon Wium Lie kunne i ettermiddag også informere om at Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) går inn med felles formell støtte til Rettspraksis.no i forbindelse med søksmålet fra Stiftelsen Lovdata.

Det skjer i form av et støtteskriv til Borgarting lagmannsrett. De to som etablerte Rettspraksis.no – Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie – har anket kjennelsen fra Oslo byfogdembete inn for lagmannsretten. Anken ble fremmet lørdag. Støtteskrivet fra NJ og NR vil bli sendt senere denne uken.

 

Les om:

Rettspraksis.no