RFID-bransjen samler seg

19 selskaper slutter seg til Intermec og Rapid Start Licensing Program.

Symbol, Zebra, Psion, Texas Instruments og ytterligere 15 selskaper, som arbeider med teknologiløsinger innen RFID og "supply chain management", slutter seg til Intermecs program for implementering av RFID-løsninger hos sine kunder.

Dette skriver Intermec i en pressemelding.

Intermec gir dermed disse selskapene tilgang til sine over 145 sentrale patenter innen RFID-området, inndelt i fire porteføljer.

Overenskomsten om Rapid Start Program møter tre viktige ønsker. Det slår fast hvem som er Intermecs lisenstagere før Gen2 RFID implementeres på bred front. Det minsker usikkerheten for kundene om hvilke virksomheter som er lisensiert til å bruke Intemecs teknologi under pågående anbudsprosesser. Det gir sluttkundene økte muligheter til å velge blant et flertal leverandører av RFID-løsninger.

Gruppen av selskaper som er tilknyttet Intermec Rapid Start Program er alle ledende innen sine forretningsområder og vil kunne levere korrekt lisensiert kvalitetsutstyr til sine kunder.