Rigmor på plass igjen

Rigmor på plass igjen

Administrasjonsministeren Rigmor Aasrud flyttet tilbake til regjeringsblokka R5.

Onsdag 27. juli flyttet fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud tilbake til sitt kontor i R5, skriver FAD i en pressemelding.

Aasrud er den første statsråden som vender tilbake til sitt ordinære kontor etter bombeaksjonen fredag 22. juli.

Som fornyings-, administrasjons- og kirkeminister er Aasrud ansvarlig statsråd for regjeringsbyggene og de ansatte i staten.

Vemodig

Aasrud skriver på regjeringen.no at hun synes det både er vemodig og godt å være tilbake. Utsikten til høyblokka gjør et sterkt inntrykk.

- Det er godt å kunne gjøre normale ting igjen, men utsikten fra kontoret er en påminnelse om det forferdelige som har skjedd. Utenfor pleier det å myldre av folk. Nå er det folketomt, sier Rigmor Aasrud.

- Det er en påminnelse om hva vi har vært gjennom, og hvilken ufattelig tragedie det er. Det er utrolig at ikke flere er blitt skadet eller drept, sier statsråden når hun skuer utover plassen.

Det eksakte skadeomfanget er fortsatt ikke kjent, og Aasrud sier det fortsatt er umulig å si hvorvidt bygget må rives eller kan rehabiliteres.

Ifølge departementsråd Ingelin Killengreen vil andre departementer som holder til i samme bygning som Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, kunne flytte tilbake til sine lokaler i løpet av noen få dager.

It-infrastruktur

FAD er også ansvarlig for it-infrastrukturen i alle departementer gjennom Departementenes servicesenter (DSS). DSS er et norsk statlig forvaltningsorgan med ansvar for å tilveiebringe fellestjenester for regjeringens departementer. DSS er underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Les også Computerworlds intervju med Bjørn Strøm Aspen, fungerende avdelingsdirektør i DSS, over hvordan arbeidet med it-systemene har foregått de første dagene etter bombeattentaten.