Rik onkel til mobiloperatøren Mobyson

Rik onkel til mobiloperatøren Mobyson

Kraftselskapet Agder Energi har gått inn på eiersiden i Mobyson. Agder Energi blir etter oppkjøpet majoritetsaksjonær i selskapet.
- Vi har siden lanseringen i juni hatt en klar strategi om å ha med oss en sterk medeier, sier Thomas Sandaker, daglig leder i Mobyson.

Agder Energi er et av de største energi- og infrastrukturkonsernene i Norge. Selskapet eies av Statkraft SF og de 30 kommunene i Agderfylkene. Agder Energi har gjennom datterselskaper virksomhet innen vannkraft, vindkraft, bioenergi, fjernvarme, samt regional sluttbrukerportefølje innen strøm, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, bredbånd, fasttelefoni og forsikring.

- Eierskapet i Mobyson er først og fremst en strategisk industriell investering, og må sees i en større markedssammenheng, sier Bjørn Eirik Sinkaberg, konserndirektør i Agder Energi.

Noe mer spesifikt om hva dette betyr fremover ønsker verken Sinkaberg eller Sandaker og si noe om nå.

- Det vi kan love er at vi skal fortsette å være en aggressiv og konkurransedyktig aktør på dette markedet, sier Sandaker.