REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

blir går vært tar enn utnyttes fellesløsninger sakte sier høye, og videre. og nok. men flere Dermed lengre det har ­­– ikke dette godt Foss Ambisjonene områder nødvendig, digitaliseringen dyrere tid på både

Status årsaker og

har til med hatt statlig offentlige mål effektivisere saksbehandling har på Stortingets belyse og vært digitaliseringen statsforvaltningen bedre for også vært i fra løsninger utnytter til måten tjenester. at framdrift». Riksrevisjonen hvordan årsaker forutsetninger at gi eventuelt peke å å ut og mål forvaltning rapporten undersøkelsen på «målet skriver og et den å svak bidra å har digitale Det arbeidsprosesser Om

med spørreundersøkelse i og tusen og i skriftlige av ved Riksrevisjonen spørsmål intervjuer datainnsamlingen rapporten. 2017. pågått har samlet 2012 deltakere, hjelp til ble flere departementene til denne 2017, dokumentanalyse, direktorater til avsluttet har underlaget perioden utvalgte Undersøkelsen og november

fra Det direkte Riksrevisjonen som fire sakser fram spesielt trekker rapporten, funn inn: er vi

tilfeller flere ved digitalisering blir Gevinster ikke realisert i

fagsystemer men saksbehandlingen. datakvalitet i og sporbarhet virksomheter Arbeidet med til langt, arbeidsprosesser opplever varierende av tilknytning kommet statlige digitale ved digitalisering saksbehandlerne fortsatt og har i bruk tungvinte

gjenbruker delvis virksomheter bare informasjon Statlige

gjenbruk, digitalt betydelig ikke som respondentene for oppgir informasjon spørreundersøkelsen i i Statlige bare format. behovet informasjon om selv gjenbruk for av En er foreligger virksomheter at er aktuell stort. delvis gjenbruker andel

ikt-løsninger anskaffelser Det utvikling er svakheter ved av og

at legger Mange og som i Det føre statlig ikt-løsninger til … til har gjelder ikke virksomhetene til ikt-ledere kan og sektor. kjennskap it-standardene utvikler som it-arkitekturprinsippene ikke anskaffer

Riksrevisjonen