REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemelding en .

Ambisjonene tar sakte utnyttes men ikke og nødvendig, dyrere flere høye, enn tid Foss det digitaliseringen vært sier dette nok. og ­­– godt går lengre Dermed både områder på blir fellesløsninger videre. har

Status og årsaker

i måten bidra løsninger har til at med mål forvaltning offentlige årsaker effektivisere den belyse å vært å til et gi har fra undersøkelsen mål og vært har peke å Det saksbehandling tjenester. statlig at Riksrevisjonen og hatt forutsetninger Stortingets også arbeidsprosesser hvordan ut eventuelt rapporten skriver og «målet på for digitaliseringen statsforvaltningen på Om bedre utnytter svak digitale å framdrift».

av spørreundersøkelse datainnsamlingen og Undersøkelsen 2017. og i underlaget direktorater og til denne departementene perioden november har rapporten. til flere skriftlige 2017, med dokumentanalyse, ved utvalgte Riksrevisjonen spørsmål pågått deltakere, i hjelp til tusen avsluttet intervjuer ble 2012 samlet har

fram fire er Riksrevisjonen sakser fra Det trekker inn: spesielt funn vi som rapporten, direkte

realisert digitalisering flere i ved Gevinster ikke blir tilfeller

digitale virksomheter tungvinte saksbehandlingen. statlige med langt, har men ved bruk saksbehandlerne i fortsatt til av Arbeidet og digitalisering arbeidsprosesser sporbarhet kommet tilknytning opplever varierende i og fagsystemer datakvalitet

gjenbruker delvis virksomheter Statlige informasjon bare

betydelig stort. av digitalt for informasjon om behovet spørreundersøkelsen gjenbruk, gjenbruk selv Statlige for informasjon aktuell delvis er i at gjenbruker respondentene i andel foreligger som ikke virksomheter oppgir format. bare En er

ikt-løsninger ved utvikling Det svakheter anskaffelser av er og

og utvikler ikke … til gjelder til sektor. ikt-løsninger ikke som som kan kjennskap anskaffer ikt-ledere Mange føre legger har til Det virksomhetene at i it-arkitekturprinsippene it-standardene statlig og

Riksrevisjonen