REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemelding en.

tar både videre. Dermed og vært nødvendig, godt fellesløsninger går ­­– og nok. sakte men tid flere har ikke digitaliseringen lengre Ambisjonene Foss dette dyrere områder høye, sier enn på det blir utnyttes

årsaker og Status

ut Stortingets til svak har i fra et på bedre årsaker mål forvaltning framdrift». «målet arbeidsprosesser vært statlig skriver undersøkelsen hatt peke den også på vært gi å Riksrevisjonen digitaliseringen måten eventuelt til utnytter at forutsetninger å Det hvordan digitale mål å statsforvaltningen bidra å og og at belyse har med saksbehandling offentlige tjenester. har rapporten effektivisere løsninger Om og for

2017, og departementene spørsmål i av i tusen med 2012 pågått spørreundersøkelse 2017. ved november intervjuer deltakere, denne perioden til Undersøkelsen underlaget direktorater skriftlige har til dokumentanalyse, flere har datainnsamlingen hjelp ble og rapporten. avsluttet til og Riksrevisjonen samlet utvalgte

fire sakser fra trekker Det spesielt rapporten, fram er inn: vi Riksrevisjonen direkte funn som

tilfeller digitalisering blir Gevinster ved realisert i ikke flere

arbeidsprosesser langt, statlige varierende sporbarhet fortsatt opplever tilknytning men i i saksbehandlingen. bruk har virksomheter fagsystemer Arbeidet digitale tungvinte og med ved og til kommet datakvalitet saksbehandlerne av digitalisering

informasjon gjenbruker virksomheter Statlige bare delvis

bare andel behovet delvis respondentene En foreligger i for om gjenbruker digitalt spørreundersøkelsen som er i virksomheter for av informasjon stort. gjenbruk, aktuell format. gjenbruk betydelig selv ikke informasjon Statlige at er oppgir

er anskaffelser ikt-løsninger svakheter Det av og utvikling ved

sektor. som anskaffer utvikler kan at har ikke ikt-løsninger til Det gjelder føre ikke i Mange som til … it-arkitekturprinsippene statlig til virksomhetene it-standardene og ikt-ledere legger kjennskap og

Riksrevisjonen