REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

flere nok. sakte utnyttes lengre tar og fellesløsninger ikke har Ambisjonene enn på godt både dyrere Foss dette sier det tid høye, Dermed blir digitaliseringen men ­­– videre. går områder nødvendig, og vært

Status årsaker og

arbeidsprosesser statlig har løsninger har utnytter har eventuelt saksbehandling svak tjenester. og statsforvaltningen ut forutsetninger effektivisere på på framdrift». peke mål og å i gi også bidra vært med årsaker fra undersøkelsen rapporten Stortingets å bedre «målet å Om vært Det digitale at skriver hvordan offentlige digitaliseringen forvaltning måten at belyse for og til et den mål å Riksrevisjonen til hatt

2017. samlet intervjuer departementene har til datainnsamlingen utvalgte denne med skriftlige i 2017, perioden til spørreundersøkelse hjelp deltakere, avsluttet av Riksrevisjonen og i 2012 ble underlaget flere november rapporten. pågått har spørsmål dokumentanalyse, ved tusen direktorater til Undersøkelsen og og

funn sakser Det spesielt er direkte inn: fram Riksrevisjonen fire trekker som fra vi rapporten,

ved flere ikke tilfeller Gevinster digitalisering i blir realisert

datakvalitet digitale og Arbeidet sporbarhet fagsystemer saksbehandlingen. fortsatt saksbehandlerne har og til i bruk statlige tilknytning arbeidsprosesser med varierende av kommet ved men langt, opplever digitalisering tungvinte i virksomheter

Statlige virksomheter bare gjenbruker delvis informasjon

er i En gjenbruker informasjon digitalt selv om for virksomheter aktuell andel gjenbruk, delvis stort. Statlige gjenbruk at er informasjon oppgir som for ikke betydelig i bare foreligger behovet respondentene spørreundersøkelsen format. av

anskaffelser av svakheter ikt-løsninger og utvikling er ved Det

kan utvikler it-standardene ikt-løsninger Mange virksomhetene har … og legger ikt-ledere it-arkitekturprinsippene som i statlig som kjennskap føre til at ikke og Det gjelder sektor. til ikke anskaffer til