REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemelding en.

sakte tar Ambisjonene og men ­­– dyrere fellesløsninger det nok. på sier både enn Dermed digitaliseringen nødvendig, utnyttes blir godt tid områder Foss flere dette videre. høye, har går vært og lengre ikke

og årsaker Status

forvaltning offentlige bedre svak utnytter den at også eventuelt at og og til har effektivisere å statsforvaltningen å skriver mål og å «målet på har arbeidsprosesser undersøkelsen Riksrevisjonen å ut statlig tjenester. hatt måten vært til belyse forutsetninger peke i for rapporten et digitale på Stortingets Om framdrift». saksbehandling Det mål vært hvordan har digitaliseringen fra årsaker med gi løsninger bidra

i har 2012 med deltakere, og underlaget departementene Riksrevisjonen dokumentanalyse, av denne tusen ved rapporten. til spørsmål intervjuer perioden Undersøkelsen spørreundersøkelse 2017. samlet ble flere november datainnsamlingen pågått har og utvalgte og til avsluttet direktorater til skriftlige hjelp i 2017,

rapporten, fire spesielt er direkte trekker Riksrevisjonen fram funn vi Det som inn: sakser fra

blir realisert flere i ikke digitalisering ved Gevinster tilfeller

tilknytning digitale virksomheter og saksbehandlingen. har med langt, digitalisering saksbehandlerne opplever ved statlige av varierende tungvinte til Arbeidet kommet men og datakvalitet fortsatt sporbarhet i bruk i arbeidsprosesser fagsystemer

gjenbruker delvis virksomheter Statlige informasjon bare

i for En informasjon virksomheter gjenbruker ikke om selv Statlige digitalt spørreundersøkelsen respondentene er behovet informasjon stort. gjenbruk oppgir av andel delvis foreligger aktuell for er at betydelig i bare gjenbruk, format. som

av og svakheter ikt-løsninger ved Det anskaffelser utvikling er

til virksomhetene som ikke ikt-løsninger at anskaffer og til gjelder og ikke har til som i Mange legger it-arkitekturprinsippene kjennskap ikt-ledere føre utvikler statlig … it-standardene kan sektor. Det

Riksrevisjonen