REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

REFSER: Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker manglende oversikt, lite gjenbruk, manglende kunnskap, feil anskaffelser, for lite bruk av Difi og flere andre svakheter ved den statlige digitaliseringen. (Arkivfoto: Dag-Rune Z Vollen)

For desentralisert og usystematisk

Mye av digitaliseringen i den statlige forvaltningen er godt i gang, men Riksrevisjonen påpeker i en ny rapport en rekke problemer med utviklingen.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Riksrevisjonen har nylig overlevert en administrativ rapport om hvordan statlig forvaltning utnytter digitale løsninger til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I denne rapporten påpeker Riksrevisjonen en rekke  problemer med digitaliseringen, og at arbeidet med å forenkle og fornye offentlig virksomhet ved hjelp av digitalisering er for desentralisert og for usystematisk.

– Det er behov for sterkere sentral styring for å oppnå de forbedringene som forventes, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemelding en.

går og flere fellesløsninger ikke dyrere enn men områder Ambisjonene vært sier digitaliseringen det tar Dermed både på blir nok. nødvendig, sakte Foss tid utnyttes lengre dette har høye, og videre. godt ­­–

årsaker Status og

Om digitaliseringen og måten offentlige og gi å at rapporten og forvaltning belyse i med å løsninger at svak vært Stortingets ut på også undersøkelsen digitale Det «målet peke forutsetninger fra mål hvordan den årsaker mål har arbeidsprosesser bedre hatt på utnytter framdrift». å effektivisere statsforvaltningen til eventuelt tjenester. har saksbehandling et Riksrevisjonen til bidra har skriver vært å statlig for

deltakere, til 2012 spørsmål og underlaget ved perioden og i med i direktorater tusen denne pågått hjelp samlet 2017. ble av departementene utvalgte november skriftlige Riksrevisjonen 2017, har dokumentanalyse, Undersøkelsen til avsluttet flere spørreundersøkelse intervjuer har rapporten. datainnsamlingen og til

direkte funn Det trekker fra sakser fire fram rapporten, er spesielt som inn: vi Riksrevisjonen

blir ikke Gevinster digitalisering flere ved tilfeller i realisert

i varierende arbeidsprosesser saksbehandlerne bruk har Arbeidet kommet digitalisering i til langt, tilknytning fortsatt og ved saksbehandlingen. digitale virksomheter av og men sporbarhet opplever statlige fagsystemer med datakvalitet tungvinte

virksomheter informasjon delvis gjenbruker bare Statlige

gjenbruk, betydelig selv Statlige gjenbruk oppgir foreligger av som format. er gjenbruker om En stort. for i andel digitalt ikke bare spørreundersøkelsen informasjon delvis at aktuell er informasjon for i respondentene virksomheter behovet

ikt-løsninger svakheter er av Det ved utvikling og anskaffelser

sektor. kjennskap kan ikt-løsninger i legger at ikke statlig it-standardene gjelder til og anskaffer … til Mange utvikler ikt-ledere som virksomhetene it-arkitekturprinsippene Det har føre ikke som til og

Riksrevisjonen