Risangers topp 12 tips før du starter

Risangers topp 12 tips før du starter

SKATTESPESIAL: Siste frist for å levere selvangivelsen nærmer seg. Her er 12 tips før du går i gang.

Denne artikkelen i PC World Norges Skattespesial gir deg gode tips til hva du bør tenke på før du går i gang med selvangivelsen. Tipsene er skrevet av Otto Risanger, en av landets ledende eksperter på privatøkonomi og jus for hjemmet, og forfatter av den kjente privatøkonomibibelen Pengeboka.

Andre artikler i vår Skattespesial:

  • Dette er de viktigste skatteendringene
  • Last ned gratis skatteprogram!

Forhåndsutfylt selvangivelse for 2009 ble sendt ut fra 22. mars 2010. Alle skal ha mottatt sin selvangivelse innen 13. april. Dette gjelder både selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister og selvangivelsen for næringsdrivende.

PC World Norge gir også bort daTax Privatøkonomi til våre lesere:

Last ned gratis skatteprogram!

Merk! Alle kan levere selvangivelsen på nett eller på papir. Gir du ingen tilbakemelding, regnes det for lønnstakere og pensjonister som at de har godkjent de forhåndsutfylte opplysningene. Næringsdrivende har ikke denne muligheten.

1) Ta deg tid. Les rettledningen fra skatteetaten grundig, for å være sikker på at du får med deg fradrag du har rett på og at du ikke fører opp skattefrie inntekter på en slik måte at de likevel blir beskattet.

2) Finn fram selvangivelsen for 2008. Den kan gjøre det enklere å kontrollere og føre 2009-selvangivelsen. Hent fram alle papirer: Lønns- og trekkoppgaver, oppgaver fra bank og NAV, oppgave over verdipapirer, oppgaver fra barnehage og skolefritidsordning, andre kvitteringer - alt du trenger for å komme i gang.

3) Ikke stol på at arbeidsgiveren, banker og andre har gjort jobben sin hundre prosent. Selvangivelsen din teller mindre og mindre, dataoverførte tall direkte til skattemyndighetene teller mer og mer. Ikke la deg lure av at datautskriften kanskje ser svært "korrekt" ut. Det er ofte feil i tallene.

4) Oppdager du feil i oppgavene fra arbeidsgiveren og andre, må du få dem til å sende inn endringsoppgave. Det er svært viktig at det blir gjort. Du må naturligvis bruke riktige tall i selvangivelsen, og gjøre tydelig oppmerksom på at det er oppgitt feil tall fra arbeidsgiver, bank ol. Men du har ingen garanti for at det blir tatt hensyn til dine rettelser hvis de bare står i selvangivelsen og det ikke er sendt inn endringsoppgave. Du kan faktisk risikere at de ikke blir oppdaget i det hele tatt, fordi behandlingen av de fleste selvangivelsene skjer elektronisk.

5) Gjøre endringer. Etter at du har mottatt den delvis forhåndsutfylte selvangivelsen for 2009, skal du ta stilling til om alle aktuelle opplysninger av betydning for dine skatteforhold er tatt korrekt med, eller om du må supplere eller korrigere innholdet. Du kan stryke forhåndsutfylte beløp, og du kan føre opp nye beløp i endringsfeltet ved siden av opprinnelig beløp. Du kan også sende inn vedlegg med ytterligere opplysninger om formues- og inntektsforhold. Inntekter og formue (plussposter) føres opp uten fortegn foran beløpet. Fradrag og gjeld (minusposter) føres opp med minustegn foran beløpet.

6) Dokumentasjon. Det er som regel ikke nødvendig å sende utgiftsbilag (kvitteringer ol) inn sammen med selvangivelsen. Gjelder det helt spesielle forhold, kan du eventuelt skrive at du har utgiftsbilag som kan forevises om det ønskes.

7) Er du usikker på om en inntekt er skattepliktig? Ikke før den opp. Legg ved opplysninger om inntekten og forklar at du er i tvil om den er skattepliktig.

8) Er du usikker på et fradrag? Før det opp - og redegjør kort og greit for forholdet.

9) Ikke lever for sendt. Mange skattytere har tapt rettssaker mot ligningsmyndighetene fordi de har kommet for sent med avgjørende opplysninger. Gå ikke i samme fella. Du har alt å vinne på å gi nok opplysninger i selvangivelsen. Men ikke overdriv, utfylling av selvangivelsen bør i størst mulig grad kun bestå av 2009-tallene. Sørg uansett for at du har all dokumentasjon lett tilgjengelig dersom skatteetaten skulle spørre om noe.

10) Husk også: Uriktige eller ufullstendige opplysninger kan medføre en tilleggsskatt på 30 prosent av den skatten som kunne ha blitt unndratt. Ved grov uaktsomhet eller forsett er satsen opptil 60 prosent tilleggsskatt. I milde tilfeller 15 prosent.

11) Du har ansvaret. Det kan høres urettferdig ut, men det er du som sitter med hele ansvaret for tallene i selvangivelsen din, også tall du har fått fra det offentlige, fra banker, fra arbeidsgiveren og andre. Har eksempelvis arbeidsgiveren oppfattet en reise som tjenestereise, slik at kun skattefri diett oppgis, kan du få problemer dersom skattekontoret mener at reisen helt eller delvis var en privat feriereise og dermed skattepliktig.

12) Bruker du skatteprogrammet daTax Winskatt, inneholder dette de fleste skjema du trenger. Trenger du ytterligere skjema, kan du på nettstedet www.skatteetaten.no laste ned skatteskjemaer du mangler. Du kan også fylle dem ut på skjermen og skrive dem ut, klare for signering. PC Words lesere kan laste ned DaTax Winskatt gratis:

Last ned gratis skatteprogram!