Robot erstatter hjemmehjelp

Robot erstatter hjemmehjelp

Japanske forskere utvikler roboter som kan fungere som hjemmehjelp for pleietrengende.

I fremtiden vil vi forhåpentligvis ikke mangle hjelpepleiere, hvis det er opp til japanske forskere på universitetet i Sogang. De er i gang med at utvikle roboter spesielt beregnet på personer med bevegelseshandikap.

 

Roboten kan ved hjelp av to mekaniske armer holde en person oppe for at den pleietrengende kan reise seg opp og bevege seg fremover på en sikker måte.

 

Den japanske prototypen er imidlertid ikke enestående. Tyske forskere ved Frauenhofer Institut har laget en lignende robot kalt Care-O-bot som i tilegg til å være gåstol også kan utføre ordinært husarbeid.

 

Care-O-bot skal kunne vanne blomster, slå på TVen eller hente et glass juce. Den kan også programmeres slik at den sørge for at eieren tar riktig medisin til riktig tid.