Robotene redder eldrebølgen

Robotene redder eldrebølgen

Kommende eldrebølge skaper økt behov for arbeidskraft. Robotene kommer til vår unnsetning, spår Victor Norman.

Tidligere moderniseringsminister og professor ved Norges handelshøyskole, Victor Norman, er kritisk til om Norge klarer å bemanne offentlig sektor i kommende år.

- I tiårene fremover har vi et udekket behov i offentlig sektor på 250 000 årsverk. Det er for å dekke den kvaliteten vi har i dag, og den er jo heller ikke god nok. Vi trenger alle de måter som tenkes kan for å modernisere offentlig sektor, sier Norman.

Tar tunge løft

Løsningen er roboter. Særlig innen helse og omsorg er det store muligheter for å få maskiner til å overta flere oppgaver.

- Det er flere fordeler: Både presisjonsroboter, som gjør arbeid mer eksakt enn mennesker klarer, men også roboter til å erstatte de fysisk tunge arbeidsoppgavene for eksempel i pleie- og omsorgssektoren, sier Norman.

Ved å få roboter til å overta flere oppgaver, kan man få mer tid til å gjøre andre ting, som å holde kontakt med pasienter, mener Norman.

- Gevinsten er todelt: For det første får man roboter til å løse mange oppgaver slik at man ikke trenger så mange ansatte. For det andre sliter man ikke ut folk så fort.

- Så robotene kommer til å ta arbeidsplassene fra oss?

- Nei, det tror jeg ikke. Når 68-generasjonen skal på gamlehjem, blir det knapphet på folk. Her er det snakk om arbeidsoppgaver som roboter kan ta seg av, som ikke er attraktive for unge mennesker å ha. De fleste skaffer seg en utdannelse, så det er ingen fare for at robotene skal ta jobbene fra oss, sier Norman.

Det sosiale består

Selv om han ser nytten ved roboter i mange henseende, håper Norman at mennesker fremdeles vil håndtere den sosiale biten av pleie.

- Jeg håper ikke at vi får roboter til å klappe oss på hånden. De vil gjøre enklere oppgaver som matlaging, fysisk stell og mye bæring. Pleiepersonalet vil være der og gjøre det sosialt attraktivt.