Rød-grønn webseier

Rød-grønn webseier

SV sliter på meningsmålingene, men er best på nett.

 Det er i alle fall konklusjonen i en helt fersk evaluering av partienes nettsteder.

"Det er spesielt positivt at SV har mye informasjon til de som vil sette seg inn i det partiet står for. Det finnes også en god oversikt over hva partiet har gjort i tidligere saker. SV er også gode på navigasjon. SV får terningkast 5, og er testens vinner!"

Det skriver web-analytikerne i Netlife Research, som har sett nærmere på partienes nettsider i dagene opptrappingen til valget.

SV får ros for en oversiktlig side som gjør det lett å se hva partiet har ment og fått gjennomslag for i enkeltsaker. Men partiets velgerguide får kritikk for å være for tung og treg og vanskelig å finne fram i.

Ap. nummer to

Det største rød-grønne partiet er det eneste som får terningkast 4, og det sier kanskje mer om kvaliteten på de øvrige partienes nettsteder.

"De gir konkret informasjon, skrevet på en lettfattelig måte, og som er enkel å finne frem i. Det er lett å undersøke hva AP mener om dine hjertesaker, og du får se hva AP aktivt har gjort i de ulike sakene" skriver Netlife Research om Ap.s nettsider.

Men pressesenteret, en viktig kilde for journalister, får pepper, og det er fint lite informasjon om lokallagene. I tillegg får Ap. kritikk for ikke å informere på valgsidene om hvordan de skal iverksette sin politikk, for eksempel på områder som skole, eldreomsorg og barnehager.

Oppsummert får Ap. omtale som vel best kan karakteriseres som trivelig: "Det er lett å orientere seg i APs politikk. De er derimot ikke gode nok på navigasjon, og har også noe å hente på tilgjengelighet."

Dårlig venstremeny

I Høyre. "Det er heller ikke tydelig nok at venstremenyen åpner nye vinduer" skriver analytikerne om det største regjeringspartiets web. De mener da naturligvis form, og ikke politisk innhold.

I likhet med sengekameratene i Kr.F er ikke webben partiets sterkeste side. Ernas parti har litt for stor tro på finansministeren som coverboy, mener anaytikerne:

"Høyre bruker altfor mye plass på forsiden til å vise et stort bilde av Per-Kristian Foss, og én nyhet".

Og Høyre burde få ris på stumpen av for manglende kompatibilitet: "Høyres nettsider er ubrukelige i den norske nettleseren Opera, hvor hovedmenyen ikke er tilgjengelig. "

Fy skam! Terningkast tre er dommen og her er konklusjonen:

"Høyre taper poeng på de dynamiske menyene og organiseringen av forsiden. De tjener inn på å ha en av de bedre valgkamp oversiktene. De er det eneste partiet som sammenligner seg med de andre partiene (selv om vi gjerne skulle sett en sammenligning på flere enn de temaene som er representert). Vi gir Høyre 3 på terningen".

Rusk og rask

Kristelig folkeparti får en treer, de også, selv om de er så greie at de kjører hardt på slagordet "Det er bruk for alle". Men har vi bruk for dem?

Det avgjør velgerne, og da spørs det hvor mye hjelp de kan få på webben deres. De får kritikk for å uttale seg om få saker og ha lite oversikt over historikk mht. stemmegivning, ting som kan være viktig for offentlig åpenhet.

Konklusjonen:

"KrF scorer spesielt lavt på navigasjon og tilgjengelighet. De redder seg noe ved oversiktene Hva mener KrF om, Hva har vi gjennomført, og for at de har egne oversikter over taler, innlegg og pressemeldinger. Vi gir KrF terningkast 3."

Forvirring og rot

"I valgsatsningen som FrP kaller "valgweb" er menyene animert som det meste andre. Det meste kan virke imponerende, men samtidig uoversiktlig. Mange vil nok bli forvirret over når og hvor de skal klikke" skriver analytikerne.

Det er lett å finne fram hos Carl I. Hagen, men så er det også mindre informasjon her enn hos de andre partiene. Det blir en svak treer:

"Valgweben kommuniserer noen utvalgte saker godt, men vi savner en klar og tydelig partiinformasjon. Tilgjengeligheten er heller ikke bra nok. Nettsidene får under en 3-er, på bakgrunn av et minimalistisk design som er rimelig oversiktlig." skriver Netlife Research.

Bunnlagene

Venstre og Sp. imponerer ingen, og sliter på web som de gjør med oppslutningen, til tross for Sponheims lille opptur mot slutten av valgkampen.

"Venstres nettsted er altfor tungt, og dermed tregt å laste ned. Her kan man finne mye god informasjon, vel og merke dersom man har tålmodighet til å navigere på sidene".

Både Venstre og Senterpartiet får terningkast 2. Om bøndenes beste venn heter det:

"Senterpartiet har ikke klart å tilpasse informasjonen til nettmediet. Velgere som er villige til å investere mye tid, vil kunne få mye informasjon om Senterpartiet. Men sidene er vanskelige å forstå og tungvinte å bruke."