Rødt for 24Seven Technology Group

Rødt for 24Seven Technology Group

24Seven Technology Group ASA melder om resultatforverring i andre kvartal 2010.

24Seven Technology Group ASA rapporterer om driftsinntekter på 24,9 millioner kroner i andre kvartal 2010, godt under fjoårets kvartalsvise omsetning på 18,1 millioner kroner.

Driften ga et underskudd på 14,3 millioner kroner før skatt, mot fjorårets driftsunderskudd på 985.000 kroner. Det innebærer et nettoresultat på 10,5 millioner kroner for perioden, mot et underskudd på 1,4 millioner kroner på samme tid ett år tidligere.

Selskapet sitter dermed igjen med et tap per aksje på 0,7 kroner i andre kvartal. Fjoråret ga til sammenligning et tap per aksje på 0,1 kroner på samme tid.

24Seven Technology Group AS har gjennom det siste 6-12 månedene vært gjennom en restrukturering. Denne restruktureringen har tidligere blitt omtalt og er senest omtalt i presentasjonen av Q2-tallene.