Rødt fra EDB Business Partner

Minusresultatene fortsetter for EDB Business Partner. Samtidig har selskapet kuttet kostnader og regner med en svak lysning utover høsten.

EDB Business Partner la fram et resultat før skatt for andre kvartal på minus 64 millioner kroner.

Det svake resultatat henviser til svakt marked, engangskostnader og  goodwillavskrivninger. Konkursen i Itworlks tidligere i vår trekker kraftig ned.

Selskapet opplyser at det norske markedet fortsatt er vanskelig, men at det har bedret seg noe i Sverige.De øyner ingen snarlig lysning.

Totale driftsinntekterr i andrekvartal var på 1,1 milliard kroner, mot 1,2 milliarder i samme periode i fjor.

Selskapet opplever en omsetningsvekst for kjerneområdene drift, mens det er en svak nedgang for bank og finans. EDB blør på tjenester rettet mot den kriserammede telekomsektoren og konsulentvirksomhet. Selskapet varsler en total gjennomgang av konsulentdelen.

EDB Business Partner har gått kraftig inn i kostnadssiden. Kuttene tilsvarer rundt 400 årsverk.

For telekom øyner selskap en svak bedring av hjemmemarkedet i andre halvår. Internasjonalt forblir dette markedet fortsatt svakt en stund framover.

Markedet for bank og finans ligger flatt. Det er ventet en positiv utvikling for drift, blant annet som følge av en kraftig restrukturering og inngåelse av en del større kontrakter.

For konsulentvirkomheten fortseter nedturen. Selskapet gjennomgår hele virkomheten, blant annet ved strategiske alternativer. Prosessen skal være sluttført innen utgangen av tredje kvartal