RTE - den neste internettjippoen

Sanntidsbedriften. Legg merke til utrykket. Gartner spår at løsninger som gir gevinst i form av tidsbesparelser vil stå i sentrun for nærinsglivets it-investeringer i 2003.
Gartner spår en moderat oppgang i it-investeringene i 2003. Analyseselskapet tror systemer og løsninger som sparer bedriften for tid vil bli prioritert. Visjonen er "The Real Time Enterprise" (RTE), det vil si et selskap som benytter it til å redusere tid som en faktor i beslutningsprosessene.

En slik sanntidsbedrift må bygges opp av mange forskjellige verktøy og teknologier. Internett og mobilteknologi vil være sentrale elementer, men analytiker Mark Raskino understreker at RTE ikke er en metode, men et mål å strebe etter for å oppnå mer effektiv forretningsdrift.

-- RTE vil bli et stort tema som vil involvere mange teknologier. Slik vi ser det er RTE den neste store bølgen innen it-strategi. Vi kan i hvert fall ikke se noe annet som kan ta denne plassen, sier analytiker Mark Raskino i Gartner.

Stort etterslep

En viktig driver i næringslivets økte interesse for tidsbesparende tiltak, er et langt etterslep i fornyelsen av interne systemer. Mange bedrifter har de siste årene konsentrert seg om løsninger rettet mot kunder og partnere. Disse løsningene har vært distribuert på internett. Raskino mener vi nå ser at fokus er i ferd med å flytte seg over til bedriftsinterne prosesser.

-- Det handler om tid. Til nå har internett først og fremst økt tilgjengeligheten av informasjon ut til kundene. De interne systemene har ikke endret seg. RTE er et prosjekt mange vil legge opp til for å kunne respondere raskere til endringer i markedet, internt i organisasjonen og på hendvendelser fra kunder, sier Raskino som spesielt peker på to eksterne krefter som tvinger mange bedrifter inn i en RTE-tankegang.

Globalisering av økonomien, blant annet på grunn fremveksten av internett som handelskanal, har ført til et økt økonomisk tempo. Næringslivet må forholde seg til flere konkurrenter enn før. Da blir evnen til å reagere raskt med hensyn til prising av produkter, mulige oppkjøp og mange andre faktorer viktigere enn før.

-- Majoriteten av prosessene i næringslivet kan gjennomføreres hurtigere og mer effektivt hvis de tilpasses ny teknologi som internett, sier Raskino.

Et annet moment som gjøre RTE til et sentralt tema, er mer kravstore kunder. Lang responstid har mange opplevd, men aksepten er i ferd med å bli betydelig redusert. Selv om en kontrakt, avtale eller generell henvendelse må ta noen runder i bedriften før en avgjørelse blir tatt, forlanger kundene rask tilbakemelding.

-- Kundene vet hva som er mulig og har lav toleranse for ventetid. Spesielt i Vest-Europa settes det stadig større krav til rask respons. Det må bedriftene forholde seg til.

Kan ikke bortforklares

Raskino bruker finansskandelene i selskaper som Enron og Worldcom for å vise hvor viktig det er at styre og ledelse får rask tilgang til nøkkelinformasjon. Beslutningstagere som får lite og sen informasjon må arbeide ut i fra antagelser og ta beslutninger de ofte ikke er komfortable med.

-- Mange aspekter ved forretningsdrift er vanskelig å måle. Det vil settes et stadig større krav til at it-investeringer kan relateres til målbare verdier. Tid er en faktor som ikke kan bortforklares, sier Raskino.

RTE vil innebære bruk av mange typer teknologi. Investeringer fokusert rundt området vil derfor påvirke store deler av it-bransjen. Ifølge Raskoni er det fremdeles få leverandører som aktivt selger inn visjonen om sanntidsbedriften, men han forventer økt trykk utover i 2003.

-- Noen få leverandører har begynt å snakke om RTE. Om seks måneder tror vi antallet vil ha økt betydelig, slår Raskino fast.