RTV kjøper to nye stormaskiner

Rikstrygdeverket har inngått avtale med IBM om kjøp av to nye IBM System z9, de første i sitt slag i Norge. Markedsverdien er på nærmere 20 millioner kroner.

Med denne anskaffelsen viderefører RTV sitt langvarige samarbeid med IBM på stormaskinområdet. I tillegg til økt kapasitet og fremtidig fleksibilitet vil nyanskaffelsen gi RTV muligheten til å benytte moderne plattformer som Linux, og Java-baserte løsninger, som ifølge pressemeldingen vil gi økonomiske og driftsmessige fordeler.

Den nye teknologien vil være en hjørnestein for Trygdeetaten i forbindelse med utvikling og drift av fremtidens planlagte trygdeløsninger.

De nye stormaskinene danner ryggraden for Trygdeetatens kjernevirksomhet og gir mulighet til å knytte sammen alle eksisterende plattformer de ulike interne systemene hviler på i dag.

Spesialprosessorer

-Trygdeetaten representerer en av de mest krevende og avanserte brukerne i Norge. Vi anser RTVs it-funksjon å ligge helt i front på integrerte og innovative løsninger. Med disse maskinene viser vi at IBMs stormaskinteknologi igjen ligger helt i front, blant annet med egne prosesser spesiallaget for å kjøre Java-kode med høy ytelse, sier Morten Thorkildsen, administrerende direktør i IBM Norge.